A Magyar Tudomány Ünnepe

„A rendezvénysorozat a legjobb nemzetközi útlevél”


Egyszerre több helyszínen, különböző időpontokban 15 szakmai konferenciát tartanak az Óbudai Egyetem valamennyi Karán novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepén. A tudományos programsorozat célja, hogy népszerűsítse a tudomány és a kutatómunka jelentőségét hazánkban. Az eseménysorozat nyitórendezvényét az Óbudai Egyetem Bécsi úti épületében tartották november 4-én.


 

A Magyar Tudomány Ünnepéről


Az Országgyűlés november 3-át – azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását – a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította 2003-ban.


Az Óbudai Egyetem Bécsi úti épületében tartott nyitórendezvényen a résztvevőket Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntötte. Bevezetőjében Széchenyi István Hitel című művéből idézett. „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat stb. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb volta a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.” Mint fogalmazott: A magyar nemzet számos kreatív alkotással és Nobel-díjas kutatással gyarapította az emberiség tudását és ismereteit, nélkülük a világ sokkal szerényebb és sivárabb lenne. Az ünneppé nyilvánításban egyszerre bújt meg a főhajtás azon elődök előtt, akik eddig hozzájárultak a magyar tudomány fejlődéséhez, és a bizalom abban, hogy a magyar kutatók, tudósok eredményeikkel továbbra is gazdagítják az emberiséget.


Értékteremtő tudomány


A „Magyar Tudomány Ünnepe 2019” programsorozat idei mottója: „Értékteremtő tudomány”. A rendezvénysorozat célja, hogy népszerűsítse a tudomány és a kutatómunka jelentőségét hazánkban, bemutassa a magyar tudományos kutatások eredményeit és mindenki számára közérthetővé tegye a tudomány és a kutatás jelentőségét az oktatásban, valamint az oktatás jelentőségét a tudományban és a kutatásban. Idén a robotika témakörét állították középpontba – „azt, ami rektori programom középpontjában is áll” – fogalmazott a Rektor, aki hangsúlyozta: „A nemzetközi elismertséghez vezető úton nincs jobb útlevél az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknél”. Az idén 140 éves múlttal büszkélkedő és ma 10 éve egyetemmé alakult Óbudai Egyetem ezt a „jellegzetes gondolkodásmódot”, ezt a „kalandot” kínálja minden oktatójának és minden hallgatójának.


Tematikus rendezvények


A rendezvények kötődnek az MTA éves mottóihoz, és az Egyetem egyedi arculattal is megjelenik. Intézményünk 16 rendezvényt szervez. Többek közt: a hagyományos, - idén 19. - IEEE CINTI konferenciát, (melyet először szervezünk közösen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel), a 35. Kandó konferenciát, a 14. AIS konferenciát, az első alkalommal tartandó a Magyar Ifjúsági Konferenciát és az 50. Tudományos Diákköri Konferenciát.


A Rektor kiemelte: - büszkék vagyunk arra, hogy a digitalizált oktatás talaján saját magunk fejlesztettük ki hazánk és a Kárpát-medence vezető online oktatási centrumát a K-MOOC-ot. Tavaly több mint 1300 tudományos publikációt jelentettünk meg, ami oktatói létszámunkra vetítve körülbelül fejenként három publikációnak felel meg. Az Acta Polytechnica Hungarica Q2-es folyóiratunk idén átlépte a sokszor tudományos körökben lélektaninak jegyzett 1-es impakt faktor küszöbértéket, és immár 1.286-os értékkel büszkélkedhet. Az Egyetem 3 doktori iskolájában több mint 160 PhD hallgató tanul, idén 20 nappali, 15 levelező és 13 egyéni képzésre nyertek felvételt PhD hallgatók, valamint idén 9 hallgatónak szerzett doktori fokozatot. Idén 33 hallgatónak ítéltek meg ÚNKP ösztöndíjat.


- Eredményeink tükrében célom, hogy jövőre ismét deklarált költségvetési forrást allokáljunk a tehetséggondozásnak, és stratégiai alapunk növelésével is elköteleződjünk a tudományos eredmények növelésének irányába –tette hozzá Prof. Dr. Kovács Levente Rektor.


Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Tudomány Ünnepéhez rendelt fogalmak közül a jövő jelentőségét emelem ki. Széchenyi István és kortársai felismerték, hazánk felzárkózása a nyugathoz azon is múlik, hogy a politikai döntéshozóknak sikerül-e megfelelő kereteket biztosítaniuk a kutatói munkához. A magyar tudósok eredményei azóta is önmagukért beszélnek. Elmondhatjuk: Széchenyi kora óta napjainkban állunk a leginkább közel ahhoz, hogy a legkedvezőbb feltételek álljanak rendelkezésre a tudományos élet szereplői számára. Ugyanakkor egy rendkívül kiélezett, globális, nemzetközi versenyben kell helytállniuk. A gyorsan váltakozó kihívásokra igyekszik megfelelő válaszokat adni 2018 óta az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A cél egyértelmű: hogy hazánk tudósainak korszakos eredményeket sikerüljön elérniük a jövőben. Ennek elősegítésében számít az ITM vezetése az Óbudai Egyetem kutatóinak, tanárainak munkájára. Az államtitkár frissnek, fiatalosnak és elkötelezettnek nevezte Felsősoktatási Intézményünk vezetői hozzáállását. A továbbiakban Prof. Dr. Kovács Levente Rektor elképzeléseit méltatta, melyet nagy segítségként értékelt a közös, jövőbeni munkához.


Az elnökségi asztalnál helyet foglalt: Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária, mb. tudományos rektorhelyettes és az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanács elnöke, Gulyás Tibor, az Innovációs és Technikai Minisztérium helyettes államtitkára, Prof. Dr. Kovács Levente Rektor, Prof. Dr. Rudas Imre alapító rektor, és Ormándi Gabriella, Kancellár.


Az eseményen részt vett és beszédet mondott: Andrzej Dziedzic, a Wroclawi Műszaki Egyetem oktatási rektorhelyettese, Tomasz Szmuc, a krakkói AGH Tudomány- és Műszaki Egyetem professzora és Mara Gyöngyvér, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatási és minőségbiztosítási rektorhelyettese.


Elhangzott: a felsőoktatási intézmények vezetésének óriási a felelőssége a tudományos kutatómunka népszerűsítésében, támogatásában. Az Óbudai Egyetem minden elvárásnak megfelel e téren is.


Rector Emeritus: Prof. Dr. Rudas Imre


Egyetemünk történetében először adta át Prof. Dr. Kovács Levente rektor az általa alapított – és a Szenátus által egyhangúlag jóváhagyott - Rector Emeritus oklevelet, melyet Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem alapító rektora vehetett át. Kovács Levente úgy fogalmazott: „Mindannyian büszkék lehetünk és vagyunk arra, hogy van olyan kollégánk Rudas Imre professzor úr személyében, aki kiérdemelte ezt a címet, és nem csak azért, mert megfelelt a fölsorolt kritériumoknak, vagy mert minden ma itt felidézett tudós és művész gondolatait, élet- és világszemléletét hordozza önmagában, hanem azért is, mert nélküle ma egyetemünk, az Óbudai Egyetem nem létezne.”


Rudas Imre laudációját Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária, mb. tudományos rektorhelyettes és az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanács elnöke mondta el.


A rendezvényt Dr. Galambos Péter – A nagy találkozás: Mesterséges intelligencia az ipari robotalkalmazásokban címmel tartott előadásával zárta.


Az Egyetem Napja


A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-ei ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola jogutódja. Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-ai ülésén „Az állami és egyetemi ünnepek, megemlékezések rendjéről” szóló szabályzatban az egyetemi ünnepségek közé iktatta az Egyetem Napját, amelyet idén november 22-én rendez meg.


Elismerések a Tudomány Ünnepén


Prof Dr. Kovács Levente, Rektor és Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária mb. tudományos rektorhelyettes közösen adta át az alábbi elismeréseket: Az Év Kutatója Díj; Az Év Fiatal Kutatója Díj; Hallgatói Publikációs Díjak.


A Rektor és Gulyás Tibor helyettes államtitkár átadta a 2019. évi Új Nemzeti Kiválóság Program 33 ösztöndíjasának és konzulenseiknek járó elismerést.


A Tudományos Tanács döntése alapján „Az év kutatója” egyetemi elismerésben részesült: Dr. Amirhosein Mosavi a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézet tudományos munkatársa. „Az év fiatal kutatója”: Dr. Eigner György           a Neumann János Informatikai Kar, Biomatika Intézet adjunktusa. „Hallgatói publikációs díj”: Czinder Vendel Bence, a Neumann János Informatikai Kar mérnökinformatikus MSc hallgatója. Tiszteletbeli nagykövet díjat vehetett át: Dr. Hassan Elsayed.


Az Új Nemzeti Kiválóság Program nyertesei: Beszédes Bertalan, Czimbalmos Kristóf, Czinder Vendel Bence, Dudás Martin Achilles, Eszes András, Fehér-Polgár Pál, Gál Bence, Gulyás Oldal Laura, Győrffi Balázs, Horváth Ágoston Csaba, Kiss Dániel, Kollár Csaba, Kondás Vivien, Nagy Tamás Dániel, Nagyné Elek Renáta, Orbán Gábor, Pintér Ádám, Simon Dániel, Szilágyi László, Vajdovich Ádám.Beke Éva, Bódi Antal, Czakó Bence Géza, Dr. Haidegger Tamás Péter, Fried Zoltán László, Lovas István, Nagy András István, Neurohr Zsolt Barnabas, Pápics Patrik, Radó János, Sándor Barnabás, Tolnai Pál Tamás, Tusor Balázs.


Elismerésben részesülő konzulensek: Borbély Ákos, Fekete Zoltán, Györök György, Horváth Richárd, Kovács András, Kovács Levente Adalbert, Kovács Tibor, Lazányi Kornélia Rozália, Lovas István, Lovrics Anna, Maros Dóra, Molnár András, Rácz Ervin, Sándor Tamás, Schuster György, Szénási Sándor, Szikora Péter, Várkonyiné Kóczy Annamária, Dr. Maros Dóra, Dr. Pető Richárd, Dr. Felde Imre, Kovács Róbert Sándor, Dr. Szikora Péter, Prof. Dr. Berek Lajos, Dr Haidegger Tamás Péter, Dr. Szűcs Endre, Dr. Márton Gergely, Volk János, Prof. Dr. Kovács Tibor, Gombaszögi Ildikó.


 


 


 
Frissítve: 2019. 11. 04.

Legfrissebb cikkek