Új Nemzeti Kiválóság Program szakmai nap az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) szakmai napot tartott, amelyen az Óbudai Egyetem 2018/19-es tanévben ÚNKP ösztöndíjat elnyert doktori hallgatói, doktorjelöltjei és ÚNKP Bolyai+ támogatásban részesült ösztöndíjas kutatói számoltak be kutatási eredményeikről.
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja az egyetemeken a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.


Az ÚNKP esetében minden kategóriában feltétel, hogy az ösztöndíjas a támogatott időszakban – egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva, vagy önállóan – kutatómunkát végezzen a fogadó felsőoktatási intézményben. Az ösztöndíjasok pályázatukban vállalták, hogy tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit intézményen belül prezentálják. Az alap és mester képzésben résztvevő ÚNKP ösztöndíjasoknál a TDK-n történő részvétellel valósult meg a kutatómunka bemutatása, a többi ösztöndíj kategória esetében az ÚNKP szakmai nap keretében tartották meg az előadásokat.


A 2018/2019-es tanévben az Óbudai Egyetemen doktori, doktorjelölti kategóriában 18 ösztöndíjas nyert támogatást, Bolyai+ ösztöndíjat pedig három fő nyert el.


Az ösztöndíjasoknak június végéig be kell nyújtani egy írásbeli szakmai záró beszámolót az Óbudai Egyetem részére, melyet az Intézményünk szakértői a nyár folyamán értékelnek.


Az ÚNKP ösztöndíjasok előadásait a fogadó doktori iskolák vezetői, oktatói és a kutatási és nemzetközi rektorhelyettes hallgatta meg, valamint az ösztöndíjasok témavezetői is meghívást kaptak a rendezvényre.


A beszámolót követően Dr. Felde Imre kutatási és nemzetközi rektorhelyettes és a doktori iskolák jelen levő tagjai - Prof. Dr. Galántai Aurél az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola vezetője, illetve Prof. Dr. Horváth Zsolt professor emeritus az Anyagtudományi Doktori Iskola részéről - olyan észrevételeket és javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek az ösztöndíjasok záró beszámolóinak elkészítését és finomhangolását segíthetik, valamint a kutatási témájuk további sikeres folytatásához járulhatnak hozzá.


A rendezvényen az Alkalmazott Matematikai és Informatikai Doktori Iskola részéről 8 ösztöndíjas, az Anyagtudományi Doktori Iskola részéről 4 fő, a Biztonságtudományi Doktori Iskola részéről pedig 4 ösztöndíjas tartotta meg prezentációját.


Az ÚNKP a 2019/2020-as évben is folytatódik az Óbudai Egyetemen, immár az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal koordinálásával. A pályázati időszak júniusban lezárult, a Minisztérium döntését követően a pályázókat az Egyetem augusztus végén értesíti az eredményről.
Frissítve: 2019. 06. 26.

Legfrissebb cikkek