Emelkedett az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat impakt faktora

Az Acta Polytechnica Hungarica 2018-ra kiszámított IF száma 1,286.
Minden tudományos folyóirat számára a legfontosabb elismertséget az jelzi, ha impakt faktorral rendelkezik.


A Thomson Reuters megjelentette az általa jegyzett folyóiratok legfrissebb listáját az impakt faktorokról, amely szerint az Acta Polytechnica Hungarica mérőszáma emelkedett a tavalyihoz képest.


Az impakt faktor a folyóiratok idézetelemzésen alapuló minősítője valamely szakfolyóirat idézettségét jelző mutató. Az impakt faktor a folyóirat két egymást követő évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek számával arányosított – átlagos idézettsége a rákövetkező harmadik tárgyévben. Az érték kiszámítása a Thomson Institute for Scientific Information (korábbi nevén: Institute for Scientific Information, ISI) adatbázisai alapján történik. A folyóiratok impakt faktora évről évre változik.


Az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat nyomtatott kötetei mellett párhuzamosan online változata is megjelenik, elektronikusan a http://uni-obuda.hu/journal oldalon érhetők el a cikkek.


 


 


 


 
Frissítve: 2019. 06. 26.

Legfrissebb cikkek