Egyetemi Tanács

Az Egyetemi Tanács a rektor tanácsadó, véleményező javaslattevő, döntés-előkészítő és döntéshozó testülete, amely a jelen szabályzat által meghatározott feladatkörében segíti a rektor és a Szenátus döntéseinek előkészítését és ellenőrzi azok végrehajtását. Az Egyetemi Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai: rektor, rektorhelyettesek, dékánok, EKIK főigazgatója, szakszervezet elnöke, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, Doktorandusz Önkormányzat elnöke.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
Az Egyetemi Tanács szavazati jogú tagjai
tag
informatikáért és minőségbiztosításért felelős rektorhelyettes
tag
Oktatási rektorhelyettes
tag
Tudományos rektorhelyettes
tag
innovációért felelős rektorhelyettes
Kopják
fenntarthatóságért és kiemelt fejlesztésekért felelős rektorhelyettes
tag
KVK dékán
tag
NIK dékán
tag
EKIK főigazgató
tag
Szakszervezet elnöke
tag
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
Az Egyetemi Tanács állandó - tanácskozási jogú - meghívottai
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium Elnöke
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Rektori kabinetvezető
tanácskozási jogú meghívott
Rektori hivatalvezető
tanácskozási jogú meghívott
gazdasági főigazgató
tanácskozási jogú meghívott
Tudományszervezési Iroda irodavezető
Frissítve: 2024.07.16.