Egyetemi Tanács

Az Egyetemi Tanács a rektor és a kancellár tanácsadó, véleményező javaslattevő, döntés-előkészítő, valamint a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott esetekben döntéshozó testülete, mely a meghatározott feladatkörében segíti a rektor, a kancellár és a Szenátus döntéseinek előkészítését és ellenőrzi azok végrehajtását. A Testület tagjai: a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, a kancellárhelyettes, a dékánok, az EKIK főigazgatója, Közalkalmazotti Tanács elnöke, a szakszervezet elnöke, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
Az Egyetemi Tanács szavazati jogú tagjai
tag
Általános rektorhelyettes
tag
Oktatási rektorhelyettes
tag
Tudományos rektorhelyettes
tag
Ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes
tag
NIK dékán
tag
Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgató
tag
Szakszervezet elnöke
tag
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
Az Egyetemi Tanács állandó - tanácskozási jogú - meghívottai
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium Elnöke
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Rektori kabinetvezető
tanácskozási jogú meghívott
Rektori hivatalvezető
tanácskozási jogú meghívott
gazdasági főigazgató
tanácskozási jogú meghívott
Tudományszervezési Iroda irodavezető
Frissítve: 2022.10.07.