Egyetemi Habilitációs Tanács

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 96/b

TELEFON

Az Egyetemi Habilitációs Tanács tudományos kérdésekben független testület, amely
  • felügyeli a habilitációs eljárásokat,
  • ellátja a habilitációs eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos, ebben a szabályzatban meghatározott feladatokat,
  • a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a habilitált cím odaítéléséről,
  • előkészíti a Szenátus habilitációval kapcsolatos döntéseit,
  • elbírálja az SzBB döntése ellen jogszabálysértés vagy a szabályzatok megsértése miatt benyújtott fellebbezéseket,
  • állást foglal a habilitációs eljárások elvi kérdéseiben ezzel is biztosítva a minősítések során az egységes elbírálást.
 

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2021.08.05.