Műszaki Felsőoktatási Szakképzés

FORMÁJA:
Felsőoktatási szakképzés (FOSzK)

MUNKAREND:
nappali, levelező

KÉPZÉSI IDŐ
(a szak elvégzéséhez szükséges optimális idő): 4 SZEMESZTER – 3 félév elmélet + 1 félév szakmai gyakorlat

FINANSZÍROZÁSI FORMA:
-Állami ösztöndíjas
-Önköltséges

OKLEVÉL MEGNEVEZÉSE:
műszaki felsőfokú szakképzettséget igazoló oklevél

További tanulmányok esetén a BSc képzésben megfelelő számú kredit beszámítható az Óbudai Egyetem gépészmérnöki, villamosmérnöki, könnyűipari, illetve környezetmérnöki alapképzési szakjaira.

HELYSZÍN:
Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely

A KÉPZÉS CÉLJA
A négy féléves felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A képzés célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint – elsősorban munkaadói igényekre alapozott – gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját.

A végzett műszaki szakemberek képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

SPECIALIZÁCIÓK
Az Óbudai Egyetem által meghirdetett műszaki felsőoktatási szakképzés specializációi: gépészet, elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás.

Gépészet
Korunk ipara nem nélkülözheti a gépész ismeretek széleskörű alkalmazását. A tananyag úgy lett összeállítva, hogy a képzés során alapvető anyagismereti, anyagvizsgálati, mechanikai, géprajzi, villamossági ismeretek birtokába juthassanak a hallgatók. Megismerkednek a különböző alapanyagok előállítási és az alkatrészek gyártási technológiáival. Ezen ismeretekkel képesek lesznek anyagválasztásra, gépalkatrészek tervezésére, károsodások kivizsgálására. Az elmélet órák mellett gyakorlati órákon mélyítik el a tananyagot. A külső termelő üzemekben már úgy kerülnek ki, hogy rövid betanítás után különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, karbantartási, üzemeltetési, folyamatirányítási munkavégzésre lesznek képesek önállóan.

Elektrotechnika-elektronika
A villamos szakmaterület az ipar egyik meghatározó része. Az e területen dolgozó kolléga a vállalat, az intézmény, a szervezet operatív szakmai vezetőjének közvetlen munkatársa. A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik mérnökök vezetése mellett, alkalmasak villamos berendezések és villamos hálózatok üzemeltetésére, az üzemeltetés során felmerülő irányítás,- és vezérléstechnikai feladatok megoldására. Feladataik közt tehát elektronikai, méréstechnikai folyamatok felügyelete, szabályozástechnikai és villamos hálózati rendszerek üzemeltetése, diagnosztizálása és karbantartása szerepel.

A végzett hallgatók ismerik és értik az alkalmazott villamos készülékek, berendezések, rendszerek jellemzőit, hibafeltárást, hibakeresést végeznek, szükség esetén beavatkoznak. Ismerik és alkalmazzák a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismereteik révén együttműködnek e szakterület munkatársaival.

Könnyűipar
Az öltözködési kultúra életünk nélkülözhetetlen része. A könnyűipari specializáció tananyaga ezért elsősorban a divattermékek területére koncentrál. Ez a divatorientált specializáció alapvetően a textil-, ruha,- és bőrtermékek fejlesztésével, konstrukciójával, gyártási technológiákkal és szervezéssel foglalkozik. A tananyag részeként az öltözékek és kiegészítők tervezésén és előállításán kívül a ruházati- és műszaki textilek, valamint a kompozit termékek alapvető ismeretei is a megszerzendő tudásanyag részét képezik. Az elméleti módszerek gyakorlati megvalósítása az ipari partnereink termelő üzemeiben, míg a számítógépes gyártmánytervezés és gyártásszervezés az iparban is alkalmazott rendszerrel történik.

Nyomdaipar
A specializáció átfogja a nyomtatott kommunikáció hagyományos és a legkorszerűbb digitális világát. A hallgatók elsajátítják a nyomtatott termékek és egyes csomagolások alapvető tervezési módszereit. Fontos alapismereteket és gyakorlatot szereznek a tipográfia, az infómédia, a kiadói tevékenységhez szükséges szerkesztői ismeretek, valamint a modern médiatechnológiai szoftverek és eszközök alkalmazásában. Mivel a nyomtatott termékek jelentős hányadát teszik ki a csomagolások, így a tantárgyak kereteiben csomagolástechnológiai alapismereteket is szereznek a hallgatók. Miközben megtanulják a legkorszerűbb tervezőprogramok alapvető használatát, válaszokat kapnak arra, hogy mitől jó egy grafikai termék, milyen információkat kell közvetítenie a fogyasztó felé és milyen műszaki szempontokat kell figyelembe venni a tervezésekor. Megismerkednek a papírgyártás- és feldolgozás, a nyomtatás, valamint a csomagolástechnika legfontosabb anyagaival, technológiáival és gépi berendezéseivel.

Környezetvédelem-vízgazdálkodás
A globális társadalmi-, gazdasági- és környezeti problémák kezeléséhez új szemlélet, “új típusú ember” szükséges. A környezetvédelem-vízgazdálkodás specializáción olyan szakemberek képzését valósítjuk meg, akik a környezetminőség-javítása, fenntartása és környezetkímélő üzemeltetése terén megfelelő alapismeretek és kompetenciák birtokosaivá válnak.

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető szakmai ismereteik birtokában, mérnökök vezetése mellett, alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, valamint a vízgazdálkodás bizonyos rész feladatainak ellátására. Képesek technológiai megoldásokat kiválasztani a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a környezetpolitika területén.

További információ

Frissítve: 2021.03.24.