Műszaki

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja műszaki szakemberek képzése, akik specializációjuknak megfelelő széles körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint - elsősorban munkaadói igényekre alapozott - gyakorlati szaktudásuk birtokában támogatni tudják a vállalatoknál és intézményeknél dolgozó mérnökök, döntéshozók munkáját. Specializációk: gépészet, elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, nyomdaipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás.

A képzés célja továbbá a szakelméleti megalapozás olyan szintű megvalósítása, amely lehetővé teszi az erős gyakorlati felkészültség megszerzését, majd a kezdeti munkatapasztalatok integrálását az összefüggő szakmai gyakorlat során. A végzett szakemberek önálló és csoportban való munkavégzésük során képesek mérnöki felkészültséget és különleges engedélyt nem igénylő gyártási, szerelési, kivitelezési, építési, fenntartási, vállalkozási, karbantartási, üzemeltetési folyamatirányítási, analitikai, környezetvédelmi, és fejlesztési részfeladatokat végezni, illetve alkalmasak a munkafolyamatok középszintű irányítására, szervezésére és műszaki ügyintézői feladatok ellátására.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan érettségizett jelentkezőknek, akik gyakorlatorientált képzést szeretnének választani, illetve azoknak, aki a további magasabb felsőfokú képzésüket szeretnék megalapozni.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Felsőoktatási szakképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
-nappali munkarend: összesen 1806 óra, ebből az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 1 félév 560 óra
-levelező munkarend: összesen 382 óra, ebből összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 6 hét

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
  • Budapest
  • Salgótarján

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

gépipari vállalkozások, elektronikai vállalkozások, nyomdaipari vállalkozások, ruhaipari vállalkozások, környezetvédelmi cégek és szolgáltatók

KAPCSOLÓDÓ ALAPKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

gépészmérnöki (magyar nyelven) alapképzési szak (Budapest vagy Székesfehérvár),
gépészmérnöki (angol nyelven) alapképzési szak (Budapest),
villamosmérnöki (magyar nyelven) alapképzési szak (Budapest vagy Székesfehérvár),
villamosmérnöki (angol nyelven) alapképzési szak (Budapest),
könnyűipari mérnöki (magyar nyelven) alapképzési szak (Budapest),
környezetmérnöki (magyar nyelven) alapképzési szak (Budapest),
környezetmérnöki (angol nyelven) alapképzési szak (Budapest),

műszaki szakoktató;
osztatlan tanári [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]] mesterképzési szak (Budapest),
osztatlan tanári [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]] mesterképzési szak (Budapest),
osztatlan tanári [mérnöktanár [könnyűipar]] mesterképzési szak (Budapest)

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

https://rkk.uni-obuda.hu/muszaki-mernokasszisztens-szak
Frissítve: 2022.11.29.