Pályázat: Leginnovatívabb szakdolgozat

Az ÓBUDAI EGYETEM Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) pályázatot hirdet INNOVATÍV SZAKDOLGOZATOK/DIPLOMAMUNKÁK díjazására.

A pályázat célja
Az innovatív megoldásokat, eredményeket tartalmazó szakdolgozatok/diplomamunkák elismerése, a megvalósítás ösztönzése. A szakdolgozatban ismertetett megoldás, eredmény témáját illetően megkötés nincs, az vonatkozhat egy termék prototípusának megtervezésére, kifejlesztésére, egy piacképes szolgáltatás létrehozására, vagy dizájn projektre, az OECD Oslo Kézikönyvének széles definíciója szerinti értelmezésben.
A szakdolgozatokat az Óbudai Egyetem (ÓE) minden hallgatójától várjuk, az idei évben kiosztásra kerül a „Jövő Iparágai” különdíj is, amelyet a Mesterséges Intelligencia /Kvantum/Mérnök Biológia/Félvezetők/Telekommunikáció területeken születő munkák kaphatnak.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemen szakdolgozatát/ diplomamunkáját 2022/2023 tanév I. félév vagy II. félévében sikeresen megvédett, alap- vagy mesterképzésben résztvevő hallgató. A részvételnek nem feltétele az aktív hallgatói jogviszony megléte.
A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:
(a) szakdolgozatát alapképzésben sikeresen megvédett hallgató;
(b) diplomamunkáját mesterképzésben sikeresen megvédett hallgató.

Nem nyújtható támogatás annak (kizáró okok):
a) aki valamely korábban elnyert támogatással nem számolt el, vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
b) akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
c) akivel szemben az Áht. 48/B. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.

Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a nyertesek díjazására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg kategóriánként 500.000 Ft, amely az alábbi díjakat tartalmazza:
I. díj 250.000 Ft
II. díj 150.000 Ft
III. díj 100.000 Ft
A „Jövő Iparágai” különdíj

A támogatás formája:
A verseny az Óbudai Egyetem Innovációs ökoszisztémájának fejlesztésére irányul, támogatója az NKFIH. Az ÓE az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig, műszaki áruházakban beváltható utalvány keretében nyújtja. A zsűri fenntartja a jogot, hogy ne minden díjat osszon ki.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2023. szeptember 15. 24:00 CET

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja:
A pályázatok benyújtása és az adatok megadása online kérdőíven keresztül történik, a megadott határidő előtt. A kérdőívhez szükséges csatolni a PDF formátumú szakdolgozatot.
A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha:
a) a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be;
b) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.
A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait és a szakdolgozatot/ diplomamunkát PDF-ben.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat felkért szakmai zsűri bírálja el legkésőbb 2023. október 10-ig.

Eredményhirdetés:
A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpontjáról minden pályaművet beadó külön értesítést kap. A pályázat minden díjazottjának egyúttal lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szakdolgozatban/ diplomamunkában leírt ötletét egy mentorprogram keretében fejlessze tovább, mindezt tapasztalt, pedagógiailag és szakmailag is felkészült mentorok segítségével. A mentorálás célja, hogy a program végére az ötletek egy vállalkozás elindításának és sikeres felfuttatásának alapjául szolgálhassanak.

A legfontosabb értékelési szempontok:
• a szakdolgozatban/diplomamunkában leírt eredmény, megoldás innovativitása, hasznosíthatósága;
• a fejlesztés piacképessége, piaci hiánypótló szerepe;
• a gazdasági számítás megalapozottsága;
• a kidolgozottság mértéke és annak színvonala;
az értékelésben jelentős súllyal kerül figyelembevételre a pályázati összefoglaló.

Döntés a pályázatokról:
A pályázatok eredményéről a pályázókat az EKIK mindkét kategóriában a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül, e-mailben értesíti.

Pályázat beadása itt[1] Termék innováció: Olyan termék vagy szolgáltatás, ami új vagy jelentősen jobb a réginél. Ez magában foglalja mindazokat a jelentősebb továbbfejlesztéseket, amelyek a technikai specifikációban, a komponensekben, az anyagokban, a termékbe beépített szoftverben, a termék felhasználó-barát jellegében vagy más funkcionális jellemzőkben nyilvánulnak meg.

Eljárás innováció: Az eljárás-innováció új vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer megvalósítása. Felöleli a technikákban, a berendezésekben és/vagy a szoftverben megvalósított jelentős változásokat.

Marketing innováció: Olyan új marketing módszer, ami magában foglalja a termék dizájnjában, csomagolásában, a termék piacra vitelében, reklámozásában vagy árazási modelljében megvalósított jelentős változtatásokat.

Szervezési, szervezeti innováció: az üzleti gyakorlatban, munkahelyszervezésben vagy a külső kapcsolatokban használható új szervezési-szervezeti módszerek.

Frissítve: 2023.09.15.

Legfrissebb cikkek