Jelentkezés 4 éves doktori AIAMDI képzésre

Az AIAMDI-VKL, az alább bemutatott kutatásban való részvételhez, az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolája (AIAMDI) által kiadott felvételi hirdetmény feltételei mellett, az ott meghirdetett témák választékát kiegészítve, négyéves doktori képzést hirdet, 2023. februári kezdéssel, elsősorban nappali ösztöndíjas képzési formában a meghirdetett és a jelentkező által hozott és befogadható témákban.

A jelentkező felvétele után az újonnan alapított, világszínvonalú Virtuális Kutató Laboratóriumban fogja kutatását végezni. Az AIAMDI-VKL a legújabb ipari-tudományos trendeken alapuló, a PhD hallgatókat új, korszerű kutatási formába bevezető, teljes egészében a Dassault Systémes S.A. 3DEXPERIENCE felhőplatformjában konfigurált saját felhőplatformban létesített, jövőbe mutató laboratórium. Az ide felvett PhD hallgató teljes négyéves kutatása ezen a platformon, egyéni kutatási terv szerint konfigurált, a kutatás során létrejött tartalmakat magas szinten szervező kollaboratív virtuális térben folyik. A PhD kutatás és eredményei nagyon korszerű módon, a PhD hallgató kollaboratív virtuális terében fejlődnek, autonóm kísérleti modell-rendszer formájában. Ebben a formában az AIAMDI tevékenységi területéhez tartozó bármely kutatás végezhető, ha annak folyamata és eredményei komplex modellekben elhelyezhetők. A kísérleti modellrendszer kísérletterv szerint szimulált és verifikált eredményei a kollaboratív térben, történetükben megmaradnak, innen bármikor prezentálhatók és hasznosítási hellyel összekapcsolhatók. A világ élvonalában kiforrott, folyamatosan fejlődésével fenntartható professzionális VKL platform lehetővé teszi, hogy kollaboratív térben a témavezető, valamint munkáját segítő, gyakran más kutatóhelyeken tevékenykedő kutató ténylegesen együtt dolgozzon az AIAMDI PhD hallgatójával. A kollaboratív tér a felhőben összekapcsolható a fejlett kutatási világ bármely programjával, miközben a PhD hallgató ugyanolyan szervezésű és tartalmú kutatást, ugyanolyan virtuális eszközökön végez, mint a világban vezető repülőgép és egyéb fejlesztőprogramokban tevékenykedő kutatók. A felhőplatform, igy a benne konfigurált kollaboratív tér Földünk bármely pontjáról elérhető, ahol alkalmas kliens munkaállomás rendelkezésre áll. A VKL a Kooperatív Doktori Program keretében is fogad hallgatót.

Az AIAMDI-VKL, amely PhD hallgatói kutatócsoportként működik, részt vesz a Cooperation Agreement on the International PhD Program on Strategic Engineering című nemzetközi PhD képzési programban. Ez különleges lehetőséget ad az erre a programra nappali ösztöndíjas képzési formára felvett hallgató számára, mert az AIAMDI-n kívül, a program keretében, a két egyetem megállapodásának alapján, beiratkozhat az Università degli Studi di Genova (Olaszország) doktori iskolájába is, így kettős doktori képzésben vehet részt. Doktori tanulmányain belül egy évet tölthet el a nagy tradícióval rendelkező olasz egyetemen. Megfelelő eredmény esetén mindkét egyetemen PhD fokozatot szerezhet. A Strategic Engineering nemzetközi program, amelyben a VKL részt vesz, a tématerület fejlődésének világszínvonalú követését tűzte ki célul a PhD hallgatói kutatásban. A programban résztvevő PhD hallgató kutatásában ki tudja használni a társ doktori iskola laboratóriumi és humán erőforrásait, tudáshátterét, tapasztalatait is! Várjuk a VKL a jövőbe mutató, nagy fejlődési lehetőséget kínáló PhD programjába jelentkezőket! A VKL PhD programjáról további információ az innen letölthető szórólapon és az AIAMDI honlapján található. További tájékoztatást az AIAMDI titkársága vagy a VKL vezetője ad.

 
Frissítve: 2022.12.19.

Legfrissebb cikkek