Virtuális Kutató Laboratóriumot alapít az AIAMDI

Az AIAMDI nemzetközileg is új kísérletbe, a világszínvonalat célzó Virtuális Kutató Laboratórium (AIAMDI VKL), mint PhD hallgatók tudományos hozzájárulásaival fejlődő egyetemi tudományos műhely megalapításába kezdett.

Az elmúlt évtizedben a mérnöki alkotások robbanásszerű fejlődését a mérnöki modellezést szolgáló szoftver-platformok paradigmaváltásokon átvezető fejlődése és folyamatos integrációja kísérte, kiszolgálva az alapjaiban megváltozott mérnöki tevékenységet, a mérnöki alkotások teljes innovációs és életciklusában. Ez a változás összhangban van az ÓE Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAMDI) tudományos programjának elmúlt évtizedben megvalósított, a fő trendeket elkötelezetten követő fejlődésével. Nyilvánvalóvá vált, hogy a PhD kutatás magasabb szintre emelését megvalósító virtuális laboratóriumot kell alapítani, egy erre alkalmas mérnöki modellezési platformon. Ez a VKL formájában megtörtént. Most a VKL platformja a világ élvonalában bizonyított ipari-tudományos virtuális technológiával, az integrált diszciplínák széles körében, készen áll PhD hallgatói projektek fogadására.
A VKL a jelenleg irányadó nemzetközi trendet képviseli, amely szerint az elméleti és kísérleti kutatást a harmadik paradigmának nevezett rendszerszintű számítógépes modellezés szervezi. Ez egyben a jövő egyetemének egy lehetséges működési módja, amennyiben komplex egyetemi oktatási és kutatási folyamatokat sikerül komplex virtuális térben kifejleszteni. Ennek lehetőségét a tudományosan is magas szintű, ugyanakkor iparérett, kutatás-intenzív ipari és más rendszerek életciklusú innovációjának kiszolgálására folyamatosan fejlesztett, a világ élvonalbeli ipari alkotásaiban bizonyított Dassault Systémes S.A. (a továbbiakban DSS) 3DEXPERIENCE felhőplatformban konfigurált és bérelt saját platformunk adja. A DSS a VKL felhőplatformját központilag menedzseli és frissíti. Teljes, vagyis szoftver (SaaS), platform (PaaS) és infrastruktúra (IaaS) felhő-szolgáltatást biztosít a VKL számára. A PhD kutatások fontos egyéb megoldásaival (Matlab, Simulink, Dymola, Modelica, LCM az FSM struktúrák definiálásához) létrehozott eredmények a platformon fejlődő modellekkel szervesen integrálhatók. A VKL DSS platform hazai szállítója és terméktámogatója a CAD-Terv Mérnöki Kft. mint a DSS disztributora és szupport providere az egyetem régi partnere.
A VKL-t nagy előrelépést hozhat, mert az érintett témákban többé-kevésbé új kutatási világot hoz az AIAMDI-be. Sikere tehetséges és motivált PhD hallgatókból álló kutatócsoport felállításának sikerén áll vagy bukik. Ahhoz, hogy tehetséges hallgatók a VKL szakmai közvéleményben kevésbé ismert, de a látható jövő számára kritikus témáit válasszák, VKL-ben tervezett kutatások helyét és fontosságát, a karrier lehetőségét és a pályakilátásokat hiteles és meggyőző konkrét érvekkel kell bizonyítani. Ehhez a platform fejlesztőinek és tudományos szintű felhasználóinak hathatós segítsége kritikus fontosságú lesz.
A VKL felhőplatformja, az egyetemi alkalmazás sajátosságait is figyelembe vevő, magas szervezettségű, professzionális eszközöket biztosít globálisan korlátlan részvételű PhD hallgatói kutatási projektek konfigurálásához. A PhD hallgató munkáját a felhő-projektbe, a modell-kommunikáció szintjén közvetlenül bekapcsolódó egyetemi-akadémiai, tudományos, modellezési, ipari fejlesztő és menedzser szakértők, valamint más gyakorlati szakemberek érdemben fogják segíteni, elsősorban az iparral közös kutatási programokban. Ehhez a PhD kutatás során kizárólag a korábbi eredmények alapján korrektnek bizonyult megoldást vagy korábbi eredmények elvetését realizáló új megoldást elfogadó reaktív modelleket fognak fejleszteni a hallgatók. Passzív dokumentáción és nem kontextuális passzív modelleken alapuló megoldások kiszorulnak a PhD kutatás eredményeinek interpretálásából.
A VKL-ben végzett kutatásra meghirdetett témára felvett hallgató PhD projektjében aktív és autonóm kommunikációra képes modell-rendszert fog fejleszteni, amely a hallgató kutatási tervének megfelelően konfigurálva, a kutatási időszak folyamán folyamatosan fejlődve befogadja a kutatási eredményeket. Ez a kutatási forma teljesen új, nem igazán vannak tapasztalatok. A félreértéseket elkerülendő, nem egy szoftver, mint kutatási eszköz hagyományos alkalmazásáról van szó, a PhD kutatás teljesen beépül a platformba. A modellek szükség szerint tartalmazhatják a PhD kutatás kiber-fizikai és bionikai kapcsolatait is, fizikai kísérletekre és próbaüzemi tevékenységekre kiterjesztve a PhD kutatást. A PhD projektben épülő modell-rendszer, a mai igényeknek megfelelően, együtt lesz képes ábrázolni az elméletet, a metodikát, a gyakorlatot és a tapasztalatot. A platformon megvalósuló ipari-tudományos orientáltságú PhD hallgatói kutatás, a mai trendhez igazodva, modellben ábrázolt egységben valósíthatja meg a koncepció-alkotást, az elmélet-felállítást, a tudományos alapkutatást, a mérnöki probléma-megoldó kutatást és a kutatás-intenzív iparvállalati tevékenységekkel való integrálást.
A VKL magas absztrakciós szintű modellábrázolást, autonóm kommunikációt és szituáció-tudatosságot középpontba helyező tudományos alapkoncepciója lehetővé teszi, hogy felkészüljünk a robbanásszerűen fejlődő, még inkább informatikai központú, szituáció alapú és autonóm automatizálásra, amely várhatóan ki fogja kényszeríteni, hogy a PhD hallgatót kutatásában egyre inkább rendszerek működésével összefüggő szituáció-tudatosság vezérelje. Ezt adja át autonóm rendszereknek, kialakítva azok szituáció-tudatosságát, miközben az autonóm rendszer esetleges téves szituáció-felismerését az embernek saját szituáció-tudatosságával kell, gyakran valós időben korrigálni.
A felhőplatform, lényegéből fakadóan, globálisan bárhonnan elérhető. Azonban a professzionális platformon végzett munkához szükséges, előírt módon minősített kliens munkaállomásokkal a hallgatók jellemzően nem rendelkeznek. Ezért egyéni kutatáshoz és csoportos programokhoz rendelkezésre áll a megbízható működés és a terméktámogatás minden feltételét kielégítő VKL-kabinet.
Várjuk hallgatók és támogatók jelentkezését. További információ ezen a linken érhető el.
Frissítve: 2022.01.11.

Legfrissebb cikkek