Doktoravató ünnepség az egyetemen

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa habilitált és PhD doktoravató ünnepi ülést tartott szeptember 1-jén az intézmény Bécsi úti székhelyén.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora közvetlen hangvételű ünnepi köszöntőbeszédében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt másfél év embert próbáló volt a Doktori Iskolák működése tekintetében is. Egy alkalommal csak online nyílt lehetőség az oklevelek jelképes átadására. Kiemelte: a habilitált és PhD doktori fokozat megszerzése egyetemi szinten, tudományos szempontból a szakma csúcsát jelenti. A doktori oklevél megszerzője elsősorban arról tesz tanúbizonyságot, hogy a kolléga önállóan meg tudja találni a saját szakmai útját a nagyvilágban. A habilitáció pedig egyfajta leképezése az egyetemi életpályának, a doktori oklevél megszerzésén túlmenően további energia befektetést jelent a tudományos munkájuk végzésébe, hogy a habilitált, akadémiai pályáját akár adjunktusként, docensként, vezető oktatóként folytathassa, és akár egyetemi professzori címet szerezhessen. Az ünnepi habilitált és doktori PhD avató az Óbudai Egyetem számára a legfelemelőbb pillanatok egyike. Az intézmény „meg tudja mutatni”, hogy a doktori iskolái révén valódi minőséget képvisel a felsőoktatásban. Másrészt az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács által olyan habilitációkat tudjon odaítélni, hogy az oklevelek birtokosai rangként és minőségbiztosításként tekinthessenek elért eredményeikre. Az egyetem rektora beszéde végén gratulált a doktori, illetve a habilitációs fokozatot elért szakembereknek, és további sikereket kívánt nekik, majd átadta számukra okleveleiket.Habilitált doktor avatás

Habilitáció megítéléséért 1 fő fordult az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácshoz. Az Óbudai Egyetem Szenátusának Avatótanácsa az egyetem habilitált doktorává fogadta és az erről szóló oklevelet ítélt oda:

Nagyné Dr. Hajnal Évának. Tudományága: Matematika- és számítástudományok. Tudományos előadásának címe: Környezeti adatok elemzése szakértői, tudományos adatbázisok alapján. Tantermi előadásának címe: Intelligens adatelemző módszerek.

Doktori PhD avatás

Doktori PhD fokozat megítéléséért 9 fő fordult az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácshoz. Az Óbudai Egyetem vizsgabizottságai előtt számot adtak tudományos ismereteikről, és a kutatómunkájuk eredményeit összefoglaló értekezésüket megvédték. Ezek alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács érdemesnek ítélte a jelölteket és doktorrá avatta:

Adela Danajt. Témavezetője: Dr. Lazányi Kornélia. Doktori értekezésének címe: Disentangling the Impact of Social Capital on Safety and Security: Responsibility and Consequences

Fehér András Istvánt. Témavezetője: Dr. Kovács Tibor. Doktori értekezésének címe: Nagy létszámú termelővállalatok állományi kapacitásbecslése prediktív modellekkel.

Hullán Szabolcsot. Témavezetője: Dr. Kovács Tibor. Doktori értekezésének címe: Alacsony biztonsági kockázatú, nem tervezett nukleáris események súlyozása és számszerű értékelésük módszere.

Lakatos Józsefet. Témavezetői: Horváthné Dr. Drégely-Kiss Ágota, Dr. Kátai-Urbán Lajos. Doktori értekezésének címe: A veszélyes tevékenységet folytató vállalkozások által működtetett biztonságirányítási rendszerek működési hatékonyságának növelése.

Vass Attilát. Témavezetője: Dr. Kádár Péter, Dr. Berek Lajos. Doktori értekezésének címe: Mikrogrid szigetüzem kialakításának lehetőségei tartós országos black-out alatt.

Orbán Gábort. Témavezetője: Dr. Márton Gergely. Doktori értekezésének címe: Development of novel measurement methods for neuroscientific research and dentirstry.

Tegze Annát. Témavezetője: Dr. Takács Erzsébet. Doktori értekezésének címe: Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása.A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási kérelme alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács honosításáról rendelkező határozatban doktori (PhD) fokozatról állított ki határozatot: Tadity Vladimir számára. (Műszaki tudományok tudományterület Informatikai tudományok tudományágban). A PhD fokozatot kiállító egyetem: Újvidéki Egyetem. Doktori értekezés eredeti címe: Fazifikacija Gaborovog filtra i njena primena u detekciji registarskih tablica. Értekezés címe magyarul: A Gábor szűrő fazifikációja és annak alkalmazása a rendszámtáblák detekciójába.

 

A doktori PhD fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek 7 jelölt közül 5 summa cum laude, 2 pedig cum laude, minősítéssel tett eleget. 1 jelölt a külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte az egyetem vezetésétől a doktori fokozat kiadását.

A Kooperatív Doktori Program ösztöndíjasai tartottak előadásokat a továbbiakban.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt Kooperatív Doktori Program (továbbiakban: KDP) olyan PhD hallgatókat és kutatásokat támogat ösztöndíj formájában, amelyek piaci innováció alapját jelenthetik, ezzel ösztönözve az olyan kutatási együttműködéseket egyetemek és cégek között, amelyek eredménye piaci hasznosulás szempontjából is értékes. Az Óbudai Egyetemen első alkalommal rendezték meg a PhD és habilitációs oklevelek átadásának ünnepsége keretében a Kooperatív Doktori Program Konferenciát, ahol a 2020/2021-es pályázati időszakban ösztöndíjat nyert hallgatók mutatták be a Program keretén belül végzett kutatásuk részeredményeit. Az Óbudai Egyetem vezetése elkötelezett az elméleti és gyakorlati tudás ötvözését és továbbadását támogató programok iránt, a Kooperatív Doktori Program célkitűzései pedig illeszkednek ehhez az értékrendszerhez, így kiemelt cél, hogy a már ösztöndíjat szerzett hallgatókat támogassa, illetve további hallgatókat ösztönözzön a pályázásra. Ennek érdekében létrehozott egy KDP honlapot, ahol hasznos információkat, pályázati és kutatásmódszertani segédanyagokat osztanak meg.

Előadók és előadásaik:

Bányai Anita: Integrált mikrofluidikai/ Lab-on-a-chip rendszerek Point-of-care orvosdiagnosztikai alkalmazásokra (20 perc) Témavezető: Dr. Fürjes Péter, Óbudai Egyetem, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Vállalati szakértő: Varga Máté, 77 Elektronika Kft.

Bódi Antal: Közlekedésbiztonság fokozását megalapozó komplex ITS ökoszisztéma kialakításának kérdései (20 perc) Témavezető: Dr. Maros Dóra PhD, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Vállalati szakértő: Prof. Dr. Gáspár László DSc., KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Tisóczki József: Létfontosságú egészségügyi rendszerelemek biztonságos IT üzemeltetése, különös tekintettel a technológia és a felhasználói biztonságtudatosság kapcsolatára (20 perc) Témavezető: Prof. Dr. Zoltán Rajnai, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola Vállalati szakértő: Prof. Dr. Tibor Kovács, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház.

Paulik Róbert: Digitális mikroszkóp-szkennerek képfeldolgozási kihívásai (20 perc) Témavezető: Dr. Kozlovszky Miklós, Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola Vállalati szakértő: Dr. Molnár Béla D.Sc., 3DHISTECH Kft.

 

Fotón: A pulpitusnál helyet foglaltak az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökségségének tagjai, balról jobbra: Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a szenátus elnöke, Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, valamint Prof. Dr. Tar József, az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola vezetője.

GALÉRIA

Frissítve: 2021.12.04.

Legfrissebb cikkek