Új szakirányú továbbképzés indul Székesfehérváron

Az Óbudai Egyetem (ÓE) Alba Regia Műszaki Kara és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Székesfehérvár Campusa közösen Iparvállalati Műszaki szakközgazdász/menedzser szakirányú továbbképzési szakot indít, keresztféléves képzésben. A hírt Dr. Cser-Palkovics András polgármestere kezdeményezésére online sajtótájékoztatón jelentették be.

A kezdeményezés egy kutatással indult, amelyet a BCE Székesfehérvári Campusának munkatársai és a Prosperis Alba Kutató Intézet folyatott le a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának, Prof. Dr. Lánczi Andrásnak és Székesfehérvár Megyei Jogú Városa polgármesterének, Dr. Cser-Palkovics Andrásnak indítványozására. A kutatás a COVID járvány után kialakult képzési- és munkavállalói kompetenciák igényeinek felmérését végezte el a régió gazdasági szereplőinek körében. A kutatás során kialakult az a párbeszéd, ami a város ipari szereplőinek, vezetésnek és az egyetemi oldal innovatív kapcsolatát alapozta meg. Ebben a folyamatban fogalmazták meg a város meghatározó vállalatainak vezetői igényét egy olyan típusú szakképzés elindítására, amely az ipari vállalati szektorból érkező középvezetőknek szól, akik felsővezetővé szeretnének válni szakterületükön, vagy már meglévő vezetői pozíciójuk szakmai kompetenciáit szeretnék továbbfejleszteniA partnerség nem új keletű a két egyetem és a város vezetése között. A két egyetem már eddig is sok közös kutatási projektben és rendezvényen kapcsolta össze szakmai kompetenciáit. Ennek lett az egyik eredménye annak a közös előnyökkel járó megállapodásnak az aláírása, amelyet a két egyetem rektora, Prof. Dr. Lánczi András (BCE) és Prof. Dr. Kovács Levente (ÓE) látott el kézjegyével 2020. november 4-én. A megállapodásban megfogalmazott kooperáció az intézmények saját székesfehérvári campusain indítandó duális alapokon működő közös szakindításról szólt.

A január végi sajtótájékoztatóig már elindult az az adminisztratív és operatív megvalósítás, amelynek értelmében a képzés már februárban elindulhat.

A sajtótájékoztatón Dr. Cser-Palkovics András kiemelte, hogy a város szempontjából milyen jelentőséggel bír egy ilyen képzés. „A mai világban komplex tudásra van szükség” – kezdte beszédét a polgármester. Hozzátette: „Ma már kombinálni kell tudni a különböző szakmai ismereteket. Örülök, hogy Székesfehérváron jött létre a képzés, büszke vagyok, hogy egy olyan kuriózum szak indul, ahol az akadémiai képviselők a vállalati szakértők bevonásával fognak együtt dolgozni.”

A továbbiakban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a BCE Székesfehérvári Campusának Akadémiai ügyekért felelős rektori megbízottja, ismertette a képzés kialakulásának és megvalósulásának lépéseit. Beszédében kiemelte: „Az a fontos, hogy mit gondol a piac arról, hogy nekünk mit kell oktatni. Ez a képzés pont ennek a mintapéldánya, hisz valós, régiós vállalati igényt elégít ki. Miután ezek a cégek multinacionális vállalatok, ezért kis túlzással kijelenthetjük, hogy világszerte felmerülő igényt kielégítő képzést szeretnénk.”

A szakirányú továbbképzési szakok egyébként a megszerzett alap- és a mesterfokozatra oklevelet adó képzési formák, amely a végzettségi szint módosulása nélkül speciális feladatok ellátására ad felkészítést. Nagyon fontosak egy egyetem szakmai szempontjából, hisz itt már olyan speciális tudással rendelkező szakemberek oktatnak, akik a szakmájuk kiemelkedő személyiségei. Dr. Fehér Péter a BCE szakirányú executíve programokért felelős dékánja beszédében e képzések jelentőségét ismertette. Többek közt kiemelte a most induló szak fontosságát. Rávilágított arra is, hogy gyakorló szakembereknek szóló képzésről van szó. „Fontos, hogy ez egy valós, partneri kapcsolaton alapuló, a változó igényekre reagáló oktatás. Amit pénteken elsajátítanak a hallgatók, azt már hétfőn alkalmazhatják is a vállalati közegben.”

A képzés a maga tekintetében azért is egyedülálló, mert a valós igények hívták életre, de azért is, mert két nagy tudományterületet foglal magában. A műszaki oldal magas szintű megjelenése e továbbképzési szakon az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának közreműködése révén biztosított.

A műszaki igények és a naprakész megújulás szükségességéről beszélt Prof. Dr. Györök György, az ÓE AMK dékánja. Beszédében több példát mutatott be, hogy milyen tartalmakat takarnak az oktatott tantárgyak. „A két intézmény egymás szándékait erősítve megvalósította azt a célt, ami minden felsőoktatási intézmény feladata: a piacképes tudás átadása.” – emelte ki a dékán.A sajtótájékoztató végén a képzéssel kapcsolatos alapinformációk hangzottak el Dr. Pogátsnik Monika OE AMK oktatási dékánhelyettesétől. Elmondta, hogy a képzésre a BCE oldalán keresztül lehet jelentkezni február 1-ig. A levelező rendszerű képzés 4 féléves. A bemeneti diploma tekintetében: műszaki alapvégzettség esetén Iparvállalati műszaki menedzser, míg gazdálkodástudományi alapdiploma esetén Iparvállalati műszaki szakközgazdász végzettséget szerezhetnek a résztvevők. A képzésre – bár Székesfehérváron indul – nem csak helyből, hanem az egész ország területéről várnak jelentkezőket.

További információ:
Dr. Ősz Rita

(BCE SZC akadémiai koordinátor), a képzés operatív koordinátorától:

szc.akademai@uni-corvinus.hu, illetve a 06-30-640-0856-os telefonszámon lehet.


Sajtó kapcsolattartó: Suplicz Zsolt, BCE SZC Kommunikációs szakértő, suplicz.zsolt@uni-corvinus.hu

Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek