8/2018. (XII.14.) Kancellári utasítás az Óbudai Egyetemen folytatott iratkezelés egységes gyakorlatáról és vonatkozó előírásoknak való megfeleltetésről