6/2018.(X.17.) Kancellári utasítás a GDPR rendeletben foglaltak betartása érdekében a személyazonosító okmányok másolásával kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben