4/2018. (VII. 16.) Rektori utasítás az oktatói és kutatói nyilatkozatokról