3/2018. (VI.19.) Kancellári utasítás - a H2020 és egyéb EU-s finanszírozásúpályázatok kidolgozását és benyújtását ösztönző és támogató program lebonyolítási szabályairól