2/2016. Kancellári utasítás - A Kandó Kálmán Kollégium Projektiroda szervezeti és működési szabályzatáról (Hatályon kívül helyezte a Szenátus a SZ-CXXI/159/2016. számú határozatával. Hatálytalan 2016. július 1. napjától.)