2/2015. Kancellári utasítás - a Rektori Hivatalba érkező és az onnan kiküldendő postai és elektronikus küldemények kezeléséről (Hatályon kívül 2017.07.21)