Ybl Miklós Építéstudományi Kar

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1146 Budapest, Thököly út 74.

Hivatalos weboldalFacebook

TELEFON

Porta
+36 (1) 666-5776
Dékáni Hivatal
+36 (1) 666-5789

A 140 éves Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2020. augusztus 1-jén csatlakozott az Óbudai Egyetemhez, oktatási profilját Építészmérnök BSc és Msc, Építőmérnök BSc képzéssel, Smart City, Tűzvédelmi és Építőmester szakmérnök posztgraduális képzésekkel gazdagítva. A mérnöki szakma gyakorlásához szükséges a részterületeket áttekintő, a teljes tervezési folyamatot kreatívan szintetizáló képesség – melynek fejlesztése képzésünk fókuszában áll. Építész-oktatásunkban kiemelkedő a műhely-jellegű módszer. A projektszemléletű program hazai szinten egyedülállóan szakít a kronologikus tudásátadással, felváltva azt a témakörök tematikus oktatásával. Építőmérnök képzésünkön a hallgatók négy specializáció közül választhatnak. Az oktatást mérőtáborunkban és laborokban – így az országban egyedülálló tűzvédelmi laboratóriumban - végzett munka egészíti ki. A Karon folyó kutatási munka az alkalmazott művészeti és mérnöki területekre, a szakmagyakorlásra fókuszál számos ipari és szakmai partnerrel együttműködve. Stratégiai kutatási irányok az „okos város” interdiszciplináris témaköre és az építés-informatika. Az eredményeket a nemzetközi fórumok mellett a kar Ybl Journal of Built Environment folyóirata publikálja.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
oktatási dékánhelyettes
kutatási dékánhelyettes
Frissítve: 2022.05.31.