Ybl Miklós Építéstudományi Kar

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1146 Budapest, Thököly út 74.

HonlapFacebook

TELEFON

Porta
+36 (1) 252-1270
Dékáni Hivatal
+36 (1) 666-5789

A 140 éves Ybl Miklós Építéstudományi Kar 2020. augusztus 1-jén csatlakozott az Óbudai Egyetemhez, oktatási profilját Építészmérnök BSc és Msc, Építőmérnök BSc és MSc képzéssel, továbbá több szakmérnöki, posztgraduális képzésekkel gazdagítva. A mérnöki szakma gyakorlásához szükséges a részterületeket áttekintő, a teljes tervezési, kivitelezési folyamatot kreatívan szintetizáló képesség, melynek fejlesztése képzésünk fókuszában áll. Építész oktatásunkban kiemelkedő a műhely jellegű módszer. A projektszemléletű program hazai szinten egyedülállóan szakít a kronologikus tudásátadással, felváltva azt a témakörök tematikus oktatásával. Építőmérnök képzésünkön a hallgatók több specializáció közül választhatnak, a kivitelezéstől a tervezésig több szakterületet lefedve. Az oktatást mérőtáborunkban és laborokban – így az országban egyedülálló tűzvédelmi laboratóriumban - végzett munka egészíti ki. A karon folyó kutatási munka az alkalmazott művészeti és mérnöki területekre, a szakma gyakorlására fókuszál számos ipari és szakmai partnerrel együttműködve. Az eredményeket a nemzetközi fórumok mellett a kar Ybl Journal of Built Environment folyóirata publikálja.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
oktatási dékánhelyettes
kutatási dékánhelyettes
Frissítve: 2024.04.24.