Tudományos Tanács

Kiemelt feladatai közé tartozik az egyetemi stratégiai célok megvalósítása, különös tekintettel az Egyetemnek a hazai és nemzetközi rangsorokban való megjelenésére; az egyetemen belüli tudományos tevékenység menedzselése; az Egyetem kutatási tevékenységének és ennek (belső és) külső megjelenítésének erősítése; az egyetemen belüli tudományos-kutatási ösztöndíj pályázatok meghirdetése és a pályázatok elbírálása. A Tudományos Tanácsot a szervezeti egységek, testületek és érdekvédelmi szervezetek által az alábbiak szerint delegált, szavazati joggal rendelkező tagjai alkotják:
a) a tudományos rektorhelyettes,
b) a karok kutatási dékánhelyettesei,
c) az EKIK főigazgatója,
d) a Doktorandusz Önkormányzat által, az önkormányzat alapszabályában rögzítettek szerint delegált, a megbízatása ideje alatt aktív doktori hallgatói jogviszonnyal rendelkező 1 fő doktorandusz hallgató.

A Tudományos Tanács elnöke a tudományos rektorhelyettes, titkára az elnök által felkért személy. A Tudományos Tanács munkájában állandó tanácskozási joggal részt vesz a Tudományszervezési Iroda vezetője, a Pályázati Iroda vezetője és a könyvtárigazgató.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
elnök
tudományos rektorhelyettes
tag
Alba Regia Műszaki Kar, kutatási dékánhelyettes
tag
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, kutatási dékánhelyettes
tag
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, kutatási dékánhelyettes
tag
Keleti Károly Gazdasági Kar, kutatási dékánhelyettes
tag
Neumann János Informatikai Kar kutatási dékánhelyettes
tag
kutatási dékánhelyettes, RKK
tag
Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, főigazgató
tag
Ybl Miklós Építéstudományi Kar, kutatási dékánhelyettes
tag
Doktorandusz Önkormányzat
Tanácskozási jogú tagok
Tanácskozási jogú tagok
Pályázati Iroda, vezető
Tanácskozási jogú tagok
Egyetemi Könyvtár, igazgató
Tanácskozási jogú tagok
Tudományszervezési Iroda, igazgató
Tanácskozási jogú tagok
Tudományos Tanács, titkár
Frissítve: 2023.11.13.