Tudományos Tanács

Kiemelt feladatai közé tartozik az egyetemi stratégiai célok megvalósítása, különös tekintettel az Egyetemnek a hazai és nemzetközi rangsorokban való megjelenésére; az egyetemen belüli tudományos tevékenység menedzselése; az Egyetem kutatási tevékenységének és ennek (belső és) külső megjelenítésének erősítése; az egyetemen belüli tudományos-kutatási ösztöndíj pályázatok meghirdetése és a pályázatok elbírálása. A Tudományos Tanácsot a szervezeti egységek, testületek és érdekvédelmi szervezetek által az alábbiak szerint delegált, szavazati joggal rendelkező, és a Szenátus által megerősített tagjai alkotják:
  • a tudományos rektorhelyettes,
  • a karok kutatási dékánhelyettesei,
  • az EKIK főigazgatója,
  • a Doktorandusz Önkormányzat által az önkormányzat alapszabályában rögzítettek szerint delegált, a megbízatása ideje alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgató, 1 fő hallgató.
A Tudományos Tanács elnöke a tudományos rektorhelyettes, titkára az elnök által felkért személy. A Tudományos Tanács munkájában állandó tanácskozási joggal részt vesz a pályázati és tudáshasznosítási igazgató.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
elnök
mb. tudományos rektorhelyettes
tag
kutatási dékánhelyettes, KVK
tag
kutatási dékánhelyettes, RKK
tag
kutatási dékánhelyettes AMK
tag
kutatási dékánhelyettes, BGK
tag
kutatási dékánhelyettes, KGK
tag
kutatási dékánhelyettes, NIK
tag
EKIK főigazgatója
tag
mb. ügyvivő, Doktorandusz Önkormányzat
tag
pályázati és tudáshasznosítási igazgató
Frissítve: 2021.11.16.