Tehetségtanács

Az Egyetem Tehetségtanácsa az Egyetem egészére vonatkozó tehetséggondozási tevékenység kialakításában, megvalósításában, koordinálásban közreműködő tanácsadó testület. A Tehetségtanács állandó tagjai:
 • a rektor,
 • a tudományos rektorhelyettes,
 • az oktatási rektorhelyettes,
 • az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke,
 • az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tanulmányi ügyekért felelős elnökségi tagja,
 • a Nemzetközi Tudományos Koordinációs Iroda igazgatója,
 • a szolgáltatási igazgató.
A Tehetségtanács feladat- és hatáskörei különösen:
 • tehetséggondozási irányelvek kidolgozása, folyamatos korrekciója,
 • kar-specifikus elvárások kidolgozása,
 • az éves tehetséggondozási tervek elfogadása, a beszámolók értékelése,
 • az Egyetem felsőoktatásba való bekerülést támogató készségfejlesztő és kommunikációs tevékenységének fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása,
 • a hallgatói publikációs díj pályázatok meghirdetése és a kari/központi javaslat alapján a pályázatok elbírálása,
 • javaslatot tesz a tehetséggondozás támogatására szolgáló egyetemi szintű források felosztásáról,
 • ellenőrzi az Egyetemet érintő tehetséggondozást érintő pályázatok keretében végzett szakmai munkát,
 • Egyetemi Tanács és a Szenátus számára döntés-előkészítő tevékenység végzése.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.04.04.