Tehetségtanács

Az Egyetem Tehetségtanácsa az Egyetem egészére vonatkozó tehetséggondozási tevékenység kialakításában, megvalósításában, koordinálásban közreműködő tanácsadó testület. 
A Tehetségtanács állandó tagjai:
 • a tudományos rektorhelyettes,
 • az oktatási rektorhelyettes,
 • az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke,
 • az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnöke,
 • a nemzetközi főigazgató.
 

A Tehetségtanács feladat- és hatáskörei különösen:
 • a tehetséggondozási irányelvek kidolgozása, folyamatos korrekciója,
 • a kar-specifikus elvárások kidolgozása,
 • az éves tehetséggondozási tervek elfogadása, a beszámolók értékelése,
 • az Egyetem felsőoktatásba való bekerülést támogató készségfejlesztő és kommunikációs tevékenységének fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása,
 • a hallgatói publikációs díj pályázatok meghirdetése és a kari/központi javaslat alapján a pályázatok elbírálása,
 • javaslatot tesz a tehetséggondozás támogatására szolgáló egyetemi szintű források felosztásáról,
 • ellenőrzi az Egyetemet érintő tehetséggondozást érintő pályázatok keretében végzett szakmai munkát,
 • felügyeli a szakkollégiumokat és az ott zajló munkát,
 • döntés-előkészítő tevékenység az Egyetemi Tanács és a Szenátus számára.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.11.13.