Rektori Kabinet

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 96/b II. emelet

TELEFON

Titkárság
+36 (1) 666-5605

A Rektori Kabinet – a rektornak alárendelten – a rektor és helyettesei feladatainak ellátásában vesz részt, munkájukat közvetlenül segíti.

A Rektori Kabinetet a rektori kabinetvezető vezeti.

A Rektori Kabinet feladatai:
  • ellátja a rektor által vezetett testületek ügyrend szerint meghatározott ügyviteli, adminisztrációs feladatait,
  • ellátja a rektor által vezetett testületek döntéseinek, valamint testületi határozatainak meghatározott körben történő közzétételét, a végrehajtásukkal összefüggő igazgatási és szervezési feladatokat,
  • ellátja a döntések, testületi határozatok végrehajtásával összefüggő igazgatási, szervezési és ellenőrzési feladatokat,
  • gondoskodik az Egyetem közzétételi kötelezettsége körébe tartozó közadatok honlapon való közzétételéről, helyesbítéséről, frissítéséről, eltávolításáról,
  • felügyeli a Rektori Kabinet reprezentációs ajándékainak éves szintű tervezését, beszerzését, együttműködve a Rektori Hivatallal,
  • ellátja és felügyeli a szervezeti egység szintű iktatási, iratkezelési és irattárazási feladatokat,
  • ellátja és felügyeli a szervezeti egység szintű tárgyieszköz nyilvántartási, leltározási és selejtezés-előkészítési feladatokat, gondoskodik a készletek nyilvántartásáról.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Szervezet

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
rektori kabinetvezető
igazgatási ügyintéző
beiskolázásért felelős rektori megbízott
ügyvivő szakértő
ügyvivő szakértő
ügyvivő szakértő
Frissítve: 2023.09.29.