Jogi Szakmai Feladatot Ellátó Munkatársak

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 96/b I. emelet

TELEFON

+36 (1) 666-5517
+36 (1) 666 5752

A jogi szakmai feladatot ellátó munkatársak biztosítják a törvényesség érvényre juttatásának szervezési és jogi információs feltételeit, segítséget nyújtanak a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, ellátják az egyetem jogi képviseletét és szakértői tevékenység nyújtásukkal segítik a szervezeti egységek és testületek működésének jogszerűségét. Ellátják az egyetemi szintű szabályozási és szabályzatalkotási feladatok koordinálását, ellenőrzését, az egyetemi testületek igazgatási feladatait, valamennyi egyetemi működést támogató igazgatási tevékenység – kivéve a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat – szakmai felügyeletét. Emellett az egyetem szervezeti egységeivel közreműködve elősegítik a külső szervek által végzett ellenőrzések lebonyolítását, az érintett szakterület bevonásával elkészítik a közérdekű megkeresésekre adott szakmai válaszokat. Ellátják és koordinálják a közadatokkal kapcsolatos közzétételi feladatokat, az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos, a jogszabályi és egyetemi szabályozók által meghatározott feladatokat.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Rektori Hivatalvezető-helyettes, jogi szakértő
jogi ügyintéző
jogi ügyintéző
jogi asszisztens
Frissítve: 2023.05.18.