Informatikai Iroda

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Doberdó út 6

TELEFON

+36 (1) 666-5770

Az Informatikai Iroda az egyetem támogató funkciót ellátó szervezeti egysége, amely ellátja az egyetemi informatikai, távközlési, biztonságtechnikai üzemeltetését, illetve az oktatás technológiai rendszerek, az egyetem egészére kiterjedő számítógépes hálózat és a központi szolgáltatások üzemeltetését, fejlesztését. Az Informatikai Iroda üzemelteti és folyamatosan fejleszti az egyetem teljes informatikai infrastruktúráját, üzemelteti az egyetem teljes informatikai hálózatát, internetes kapcsolatát, a kollégiumok informatikai infrastruktúráját, karbantartja és üzemelteti az egyetem oktatástechnikai rendszereit. Ellátja a laborok, speciális oktatási terek informatikai rendszereinek üzemeltetését, szakmailag felügyeli az informatikai tárgyú hardver és szoftver beszerzéseket, javaslatot tesz azok egyetemi szintű műszaki paraméterezésére, ellátja a teljes egyetemi szintű informatikai vonatkozású beszállítói kapcsolattartást. Szakmailag felügyeli az egyes karok informatikai feladatokat megbízással ellátó munkatársainak munkáját, segíti az informatikai rendszerek kellékanyagainak, valamint oktatástechnikai segédanyagainak biztosítását. Üzemelteti és fenntartja az egyetemi sokszorosítót, nyomdát irányítja annak gazdaságos működését, gondoskodik üzemeltetésének folyamatos ellátásáról, fejlesztési javaslatokat tesz gazdaságos üzemeltetésére. Az Informatikai Szabályzatban foglaltaknak megfelelően szabályozza és meghatározza az egyetemi szintű hálózati hozzáférés és jogosultsági rendszert, valamint a hálózati kliensek jogosultságait, üzemeltetési körülményeit. Felméri az informatikai, oktatástechnikai fejlesztési igényeket, végrehajtja a fejlesztési feladatokat, közreműködik a pályázati megvalósítási tevékenységekben, az egyetemi rendszerek felhasználói oktatásában, közreműködik az adatgazda által megküldött közadatok honlapon történő közzétételében.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
irodavezető
igazgatási ügyintéző, Poszeidon referens
rendszergazda
rendszergazda
rendszergazda
rendszergazda
rendszergazda
webmester
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
oktatástechnikus, operátor
Frissítve: 2023.02.01.