Professzori Tanács

Kiemelt feladatai közé tartozik:
  • a stratégiai célok kidolgozásának és a tudományos stratégia kidolgozásának segítése,
  • a Stratégiai Alap tervezésére, felhasználására vonatkozó elvek kidolgozásának segítése,
  • az Egyetem tudományos tevékenységének és ennek hazai és nemzetközi szinten való megjelenésének értékelése,
  • a rektor, magasabb vezetői, egyetemi tanári és kutatóprofesszori pályázatok kiírásának előzetes véleményezése, valamint a beérkezett pályázatok értékelése,
  • az „Év Kutatója”, az „Év Legtöbbet Idézett Kutatója” és az „Év Fiatal Kutatója” díj pályázatok meghirdetése és a pályázatok elővéleményezése,
  • a „Doctor Honoris Causa”, kitüntető címre történt jelölések véleményezése,
  • új Doktori Iskolák alapításának véleményezése.
A Professzori Tanács szavazati joggal rendelkező, Szenátus által megerősített tagjai:
  • a tudományos rektorhelyettes,
  • az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) elnöke,
  • a rektor által felkért, a Karokat és az EKIK-et képviselő 1-1 fő egyetemi tanár, illetve professor emeritus.
A Professzori Tanács elnöke a tudományos rektorhelyettes. A Professzori Tanács titkára az elnök által felkért személy.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
elnök
tudományos rektorhelyettes
tag
Keleti Károly Gazdasági Kar képviselő
tag
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar képviselő
tag
Alba Regia Műszaki Kar képviselő
tag
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar képviselő
tag
Neumann János Informatikai Kar képviselő
tag
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar képviselő
tag
Egyetemi Kutató és Innovációs Központ képviselő
tag
Ybl Miklós Építéstudományi Kar képviselő
Frissítve: 2023.04.04.