Pénzügyi és makrogazdasági kutatócsoport

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

Hivatalos weboldal

TELEFON

A XXI. század turbulensen változó gazdasági környezete hangsúlyossá tette a pontos és naprakész információk rendelkezésére állását nemcsak vállalati szinten, hanem a gazdaság és a társadalom szinte minden területén. A megfelelő döntések meghozatala megköveteli a megfelelő információk meglétét, valamint a pontos helyzetismeretet, hiszen manapság a siker és a kudarc között csak egy megfelelő döntés a különbség, amelyet igen jól kell tudni megalapozni. Az információ, a pontos helyzetkép vagy az új ismeretek megalkotása és felhalmozása értékeli fel igazán a módszeres kutatói munka szerepét, amely a Pénzügyi és Makrogazdasági Kutatócsoportnak is legfőbb küldetését jelenti. A Kutatócsoport azzal a céllal jött létre, hogy a gazdaság és a társadalom különböző területein módszeres és szisztematikus kutatásokat végezzen, hogy azzal hasznosítható ismereteket és információkat szolgáltathasson a gazdasági élet szereplőinek. Nem csupán az üzleti szféra kiszolgálása áll a középpontban, hanem legalább annyira fontos az oktatási munkához hasznosítható ismeretanyag és információbázis előállítása is, amellyel a hallgatók számára teremtődik meg a lehetőség a saját személyes kompetenciáik fejlesztésére. A Kutatócsoport napjaink aktuális gazdasági problémáival foglalkozik. Fókuszpontba helyez olyan területeket, amelyek a társadalom széles körével hozhatók kapcsolatba, így kiemelt szerep jut a pénzügyi és makrogazdasági kérdéskörök kutatásának. Ezt a törekvést a Kutatócsoport neve is hűen kifejezi. A kutatási témák egy része szervesen illeszkedik a tagok által oktatott és szakterületüket is jelentő tárgyakhoz, így nagy hangsúlyt kapnak olyan területek, mint például a projektmenedzsment, a projektfinanszírozás, a pénz és tőkepiaci elemzések, a gazdasági válság vizsgálata, a cégek változtatásmenedzsmentje, vagy a versenyképesség-menedzsment stb. A cél olyan kutatási eredmények megalkotása, amelyek segítséget nyújthatnak a gazdasági helyzet jobb és szélesebb körű megismerésében. Az ismeret, az információ és a tudás olyan tényezőket jelentenek, amelyek képesek lehetnek megszüntetni a döntéssel kapcsolatos bizonytalanságot. A kutatási eredmények nemcsak az oktatási munkában hasznosíthatók, de számos publikáció és szakmai anyag is készül a kutató team tagjainak közreműködésével. Az eredmények a legkülönbözőbb formákban, így tudományos folyóiratokban vagy konferenciákon is bemutatásra kerülnek, de több anyag elérhetővé válik a Kutatócsoport weboldalán keresztül is. A Pénzügyi és Makrogazdasági Kutatócsoport tagjai munkájuk és szakmai kompetenciájuk összehangolásával valóban elkötelezettek az új tudományos eredmények megalkotása iránt. Ennek érdekében hangolják össze munkájukat, személyes és szakmai kompetenciájukat, melyhez az Óbudai Egyetem a legkiválóbb infrastrukturális támogatást biztosítja. A Kutatócsoportra jellemző együttműködési törekvést és szellemiséget az alábbi szlogen fejezi ki leginkább: „Együttműködve sokkal okosabbak lehetünk.”

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
kutatócsoport vezetője
Frissítve: 2021.08.05.