Paritásos Munkavédelmi Testület

A Paritásos Munkavédelmi Testület a munkáltató és a munkavállalók között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésével kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat látja el.   A Paritásos Munkavédelmi Testületben egyenlő számban vesznek részt a munkavédelmi képviselők és a munkáltató döntési jogosítványokkal rendelkező vezetői. A Paritásos Munkavédelmi Testület elnöki tisztségét a munkavédelmi képviselők, illetve a munkáltatók képviselői naptári évenként felváltva gyakorolják.   A Paritásos Munkavédelmi Testület feladat-és hatáskörei:
  • állást foglal az Egyetem munkavédelmi stratégiájáról és munkavédelmi szabályrendszeréről, illetve a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről,
  • rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet, és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket,
  • megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programokat, figyelemmel kíséri azok megvalósulását.
A Paritásos Munkavédelmi Testület működésére vonatkozó részletes szabályokat a Paritásos Munkavédelmi Testület ügyrendje tartalmazza.
Frissítve: 2023.04.04.