Pályázatokat Véleményező Bizottság

A PVB az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) olyan testülete, amely a jogszabályoknak való megfelelés tekintetében véleményezi az egyes oktatói, illetve nem oktatói pályázatokat. A PVB feladata a mesteroktatói, tanársegédi, az adjunktusi és az egyetemi docensi, a tudományos segédmunkatársi, tudományos munkatársi, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói pályázatok véleményezése. A PVB feladata a dékánhelyettesi, TMPK főigazgató-helyettes és az intézetigazgató, továbbá EKIK igazgató és az EKIK igazgatóhelyettes vezetői pályázatok véleményezése. A PVB a pályázatokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályokban, illetve az e szabályzatban foglalt követelményeknek és erről véleményt nyilvánít.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2021.08.05.