Oktatási Bizottság

Az Oktatási Bizottság az Egyetem által folytatott képzési tevékenység, az oktatásszervezés koordinálását, a döntések előkészítését, azok folyamatos érvényesülését és ellenőrzését végzi.

Az Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörei különösen:
a) szakmai szempontból véleményezi a szaklétesítéseket, szakindításokat, továbbá véleményez minden, az Egyetemen oklevél, tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával járó önálló programot,
b) véleményezi a hallgatókat, az oktatást és az oktatásszervezést, továbbá az oktatói és a hallgatói mobilitást érintő szabályzatokat, szükség esetén kezdeményezi ilyen szabályzatok megalkotását, javasolja a módosításukat, korszerűsítésüket, valamint véleményezi a karok ilyen jellegű javaslatait,
c) véleményezi az egységes egyetemi oktatási, oktatástervezési, oktatásszervezési, továbbá az oktatói és a hallgatói mobilitási stratégiát, az oktatói, hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiát, a szaklétesítési, szakindítási stratégiát, az Egyetem képzési programját,
d) véleményezi a kreditrendszer összegyetemi elemeire irányuló koncepciót, az oktatás informatikai rendszerét,
e) karok javaslata alapján kidolgozza a tantárgy és program konszolidációt,
g) megválasztja a Bizottság szenátusi képviselőjét,
f) együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
elnök
oktatási rektorhelyettes
tag
oktatási főigazgató
tag
AMK oktatási dékánhelyettes
tag
BGK oktatási dékánhelyettes
tag
KGK oktatási dékánhelyettes
tag
KVK oktatási dékánhelyettes
tag
NIK oktatási dékánhelyettes
tag
RKK oktatási dékánhelyettes
tag
YBL oktatási dékánhelyettes
tag
AMK HÖK elnök
tag
KGK HÖK elnök
tag
KVK HÖK elnök
tag
NIK HÖK elnök
tag
RKK HÖK elnök
tag
YBL HÖK elnök
tanácskozási jogú tag
EHÖK Alelnök
Frissítve: 2024.04.25.