Szoftvertervezés és -fejlesztés specializáció

A “Szoftvertervezés és -fejlesztés specializáció” fő célkitűzése az, hogy a hallgatók a mérnökinformatikus alapszak törzstárgyain túlmenően mélyebb ismereteket szerezhessenek a tágabb értelemben vett programozás területén. A specializáció számos, a programozáselméletben és a szoftverfejlesztés napi gyakorlatában szükséges témakört tárgyal, amelyek az egyetemi informatikus képzések során idő hiányában gyakran nem kerülnek kifejtésre kellő részletességgel. Az egyik ilyen témakör a nagyvállalati szoftverfejlesztés gyakorlatának megismerése. Ez magában foglalja a napi gyakorlatban használt eszközök készségszintű megismerését (verziókezelő rendszerek, csapatmunkát támogató szoftverek, speciális projektkezelő és fejlesztői eszközök, stb.). De ugyanígy megjelennek a nagyvállalati szoftverfejlesztés elméleti hátterével kapcsolatos kérdések is (többszintű verziókezelés megismerése, nagy rendszerek architektúrái, tesztelési módszertanok, stb.). A szakirány emellett nagy hangsúlyt fektet a programozás és az algoritmusok elméletével kapcsolatos ismeretek további elmélyítésére. Ennek egyik iránya a párhuzamos és adatpárhuzamos architektúrák hatékony programozása, illetve a programok elosztott rendszerekben történő implementálásának megértése. Ugyanígy megjelenik számos, a gyakorlatban jól használható, azonban a műszaki informatikus képzés törzstárgyaiban részleteiben nem tárgyalt optimalizálási és egyéb problémamegoldási módszer bemutatása (klasszikus eljárások, heurisztikák, bio-inspirált módszerek, adatredukciós módszerek, stb.). A fentieken túlmenően a “Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet” számos kötelezően választható tárgyat gondoz, amelyek segítségével a hallgatók elmélyülhetnek a szoftverfejlesztés számukra érdekes további részterületeiben. Ezen tárgyak biztos alapokat nyújtanak a gépi tanulás, képfeldolgozás és a deklaratív nyelvek területén, de számos programozási nyelv és keretrendszer is szerepel a választható tárgyak listáján.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
specializáció felelős
Frissítve: 2021.08.05.