Szoftverfejlesztés és mesterséges intelligencia intézeti tanszék

A “Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet” oktatási és kutatási portfóliója a tágabb értelemben vett szoftverfejlesztéshez kapcsolódik. Az intézet keretein belül működő „Szoftverfejlesztés és mesterséges intelligencia intézeti tanszék” fő profilja az algoritmusok tervezésétől azok konkrét programnyelvi implementációjáig terjed. A tanszéket ennek megfelelően két szakcsoport alkotja. Az „Algoritmuselmélet és mesterséges intelligencia szakcsoport” kezeli a programozás elméleti hátterével kapcsolatos tárgyakat. Ezek között egyaránt megtalálhatók a különböző alapképzések nagylétszámú törzstárgyai, de ugyanígy a “Szoftvertervezés és -fejlesztés specializáció” elméleti háttérre fókuszáló tárgyai is. Miként a neve is tükrözi, a szakcsoport kiemelt hangsúllyal kezeli a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás területét. Ennek megfelelően számos tárgyat vezet és jelentős publikációs aktivitással bír az ágens alapú modellezés, neurális hálózatok gyakorlati alkalmazásai, valamint a gépi látás és képfeldolgozás területén. Az így megtervezett algoritmusok implementációjával foglalkoznak a „Programozási nyelvek szakcsoport” oktatói. A mérnökinformatikus képzés alapvetően az általános célú C# nyelv ismeretére épít, de a hallgatók menet közben megismerkedhetnek számos, bizonyos részterületeken jobban használható programozási nyelvekkel és technológiákkal (Java, C++, deklaratív nyelvek, webes keretrendszerek, stb.).

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2021.08.05.