Nemzetközi Főigazgatóság

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 96/b I. emelet

TELEFON

+36 (1) 666-5618

A Nemzetközi Főigazgatóság – a rektornak közvetlenül alárendelve – ellátja az Egyetem nemzetközi kapcsolataiból fakadó szervezési (oktatási és tudományos) feladatokat. A Nemzetközi Főigazgatóság a feladatait – a nemzetközi főigazgató irányításával – az alábbi egységekre tagozódva látja el:
  1. Nemzetközi Oktatási Iroda,
  2. Nemzetközi Kapcsolatok Iroda,
  3. Tudományszervezési Iroda.
Az egyes egységek irodavezetők vezetésével végzik a feladataikat.

A Nemzetközi Oktatási Iroda feladatai: - a karokkal együttműködve koordinálja az Egyetem részvételét a nemzetközi mobilitási programokban, különös tekintettel az Európai Unió, a Visegrádi Alap és a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogramra, a CEEPUS, valamint a Campus Mundi programokra, továbbá a magyar állam kormányközi megállapodásain alapuló nemzetközi ösztöndíjprogramokra, mint a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak, Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram, - elősegíti, szervezi az oktatók, kutatók, hallgatók és az egyetemi személyzeti nemzetközi mobilitását, - a karokkal együttműködve koordinálja az Egyetem idegen nyelvű képzéseinek oktatási és oktatásszervezési feladatait, valamint az idegen nyelvű képzések külföldi hallgatóinak felvételét, a felvett hallgatók beiratkozását, - szervezi az Egyetem részvételét a nemzetközi képzési programokban, - támogatja a mobilitási programokban résztvevők külföldi munkáját, segíti az ezzel kapcsolatos utazások szervezését, - a kollégiumvezetővel együttműködve koordinálja a nemzetközi mobilitási programokban részt vevő külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezését.

A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda feladatai: - kezeli a nemzetközi egyetemi együttműködési megállapodásokat, intézményi partnerségeket, - szervezi a külföldi delegációk fogadását, az Egyetem nemzetközi oktatási/tudományos/innovációs kiállításokon és rendezvényeken történő részvételét, - együttműködik az Egyetem szervezeti egységeivel a ranking, a nemzetköziesítés, nemzetközi oktatás és kutatás, és a nemzetközi együttműködések terén, támogatja az Egyetem nemzetköziesítésre vonatkozó tevékenységeinek végrehajtását, - szerkeszti és gondozza az Egyetem angol nyelvű honlapját.

A Tudományszervezési Iroda feladatai: - a vezető állású munkavállalók nemzetközi szakmai útjai esetében összehangolja és koordinálja a szakmai programok és az utazás megszervezését, - egyetemi szintű hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények szervezése és koordinálása, - kari konferenciák koordinálása, - kiemelt egyetemi rendezvények nemzetközi vonatkozású szervezése, nemzetközileg elismert külföldi professzorok meghívásának szervezése, - az Egyetem tudományos folyóiratainak koordinálása, - együttműködik az egyetem szervezeti egységeivel annak érdekében, hogy az Egyetem nemzetközi tudományos megítélése és elismertsége folyamatosan javuljon.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Nemzetközi Főigazgató
Irodavezető
koordinátor
Frissítve: 2023.10.12.