Könyvtár

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

Hivatalos weboldal

TELEFON

+36 (1) 666-5061
+36 (1) 666-5975

Egyetemi Könyvtár

Küldetése az intézményben folyó szerteágazó és többsíkú oktatási és kutatási munka szolgálata, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének biztosítása, a tudásalapú társadalom és gazdaság létrehozásában való közreműködés. Sajátos eszközeivel mindenkor támogatja a fenntartó tevékenységét és céljait.

A Könyvtár alapvető feladata az Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalom tervszerű és folyamatos gyűjtése, állományba vétele, feltárása és szolgáltatása. A Könyvtár közreműködik a hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek gyarapításában, az irodalomkutatási módszerek megismertetésében, segítséget nyújt az információs kultúra elsajátításához, nyilvános könyvtárként részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszerben (ODR), ezáltal is biztosítva az Egyetem számára a teljes körű szakirodalmi ellátottságot.

Működteti és folyamatosan fejleszti az egyetemi tudásvagyon (oktatói, kutatói, hallgatói) közzétételét szolgáló intézményi repozitóriumot – Óbudai Egyetem Digitális Archívuma (ÓDA), elősegítve ezzel az Egyetemen létrejött publikációk és kutatási eredmények láthatóságát és bekapcsolását a nemzetközi adatbázisokba, gondozza és hitelesíti az Egyetem oktatói és doktoranduszai publikációs és hivatkozási adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) – a hozzáférhető adatbázisok elhasználásával tudománymetriai szolgáltatást végez.

Szolgáltatásainak magas szintű és megfelelő kialakításával, szolgáltatás-centrikus személyi állományával biztosítja a belső és külső információforrásokhoz való minél hatékonyabb – térbeli és időbeli korlátok nélküli – hozzáférést.

Ingyenes alapszolgáltatások A könyvtár on-line katalógusának elérése időkorlátok nélkül (http://konyvtar.uni-obuda.hu/ALEPH), tájékoztatás, olvasószolgálat, állományfeltáró eszközök használata, helyben olvasás, internethasználat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, on-line adatbázisok és folyóiratok elérése (http://lib.uni-obuda.hu/eisz-adatbazisok)

Kiegészítő szolgáltatások, melyek térítés ellenében vehetők igénybe: másolatszolgáltatás, nyomtatás, szkennelés, szakirodalmi szolgáltatás közvetítése.

A Könyvtár rugalmasan alkalmazkodik az Egyetemen folyó tevékenységekhez, azok változásaihoz, az aktuális igényekhez és elvárásokhoz. Kutatástámogatással, MTMT adminisztrációval kapcsolatos mail cím: mtmt@uni-obuda.hu és open.access@uni-obuda.hu

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Vezető munkatársai
könyvtárigazgató
kutatástámogatási igazgatóhelyettes, tagkönyvtárvezető
szolgáltatási igazgatóhelyettes, tagkönyvtárvezető
tagkönyvtárvezető
tagkönyvtárvezető
tagkönyvtárvezető
Frissítve: 2022.01.26.