Ipari Tanács

Az Óbudai Egyetemnek, mint Magyarország meghatározó műszaki felsőoktatási intézményének kiemelt célja, hogy a mérnöki és a gazdasági szakemberek magas színvonalú oktatásán és az Egyetemen működő kutató-fejlesztő tevékenységen keresztül támogassa a hazai és a régiós gazdasági szereplők működését. Ezek a törekvéseink csak abban az esetben valósulhatnak meg hatékonyan, ha Intézményünk képes a gazdaság által meghatározott trendekre és az azokból következő ipari és társadalmi igényekre szakmailag helyesen és időben reagálni. Tapasztalataink szerint ezeket a trendeket és igényeket a nagy hozzáadott értékű termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó high-tech vállalkozások ismerik a legjobban.
Az Óbudai Egyetem Ipari Tanácsa 2020 november 17-én tartotta alakuló ülését. Tagsága a megalakulásakor hat gazdasági társaság, két önkormányzat és az ÓE vezetőiből állt, ami azóta bővült.
A 2021. október 21-én tartott ülésén az IT az Óbudai Egyetem képzési hatékonyságának, kutatási potenciájának és gazdasági beágyazottságának elősegítésére irányuló koncepció és akcióterv kidolgozását tűzte ki célul.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
Tagok
Siemens Hungary
MKB Consulting
Sigma Technology Hungary
Robert Bosch Kft.
MVM Group
Budapest, III. kerület
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Huawei Technology
Frissítve: 2021.11.17.