Informatikai Bizottság

Az Informatikai Bizottságnak tizenhat tagja van: Hivatalból: a rektori hivatalvezető, az informatikai iroda vezetője, az Elektronikus és Digitális Tananyagok Iroda irodavezetője, Delegálás útján:
 • Az Oktatási Főigazgatóság képviselője
 • A karok és az EKIK által delegált képviselők (8 fő)
 • A tudományos rektorhelyettes képviselője
 • A kollégiumigazgató
 • Az EKIK képviselője
 • A Szolgáltatási Igazgatóság képviselője
 • Az EHÖK képviselője
Az Informatikai Bizottság elnöke az általános rektorhelyettes. Az Informatikai Bizottság feladat- és hatáskörei különösen:
 1. meghatározza a teljes IT infrastruktúra közép és hosszú távú fejlesztésének irányvonalait,
 2. javaslatokat dolgoz ki az Egyetem egészét, illetve az egyes szervezeti egységeket érintő informatikai fejlesztésekre, biztosítja a karok és egyéb szervezeti egységek informatikai rendszereinek összehangolását és egységesítését,
 3. véleményezi az Egyetem Informatikai Felhasználói Szabályzatának, illetve az Informatikai üzemeltetési szabályzatának módosítására irányuló javaslatokat,
 4. véleményezi az Egyetem valamennyi informatikai tevékenységét, fejlesztését, informatikai területet érintő döntését, azok technikai jellegű kérdéseinek vonatkozásában javaslatot tesz, közreműködik a döntések előkészítésében, koordinálja és ellenőrzi azok végrehajtását,
 5. az Informatikai Iroda a végrehajtott fejlesztésekről félévente beszámolót terjeszt a bizottság elé.
Frissítve: 2022.10.14.