Igazgatási és Kommunikációs Bizottság

Az Igazgatási és Kommunikációs Bizottság feladat- és hatáskörei különösen: a) véleményezi az Egyetem valamennyi, az igazgatási és humánpolitikai területet érintő döntését, azokra javaslatot tesz, közreműködik a döntések előkészítésében, b) véleményezi az Egyetem igazgatási, humánpolitikai tárgyú szabályzatokra irányuló javaslatokat. a) javaslatokat dolgoz ki az Egyetem egészét, illetve az egyes szervezeti egységeket érintő kommunikációs és marketing tevékenységre, az egyetemi rendezvények koncepciójára, b) véleményezi az Egyetem Arculati kézikönyvét és a kommunikációs és marketing stratégiáját, c) véleményezi az Egyetem kommunikációs és a rendezvényszervezés rendjére vonatkozó szabályzatokra irányuló javaslatokat. Az Igazgatási és Kommunikációs Bizottság elnöke a kancellár, a titkári feladatait a Kancellári Kabinet látja el.
Frissítve: 2021.08.05.