Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 9 tagból áll, 6 tagját a hat kar Kari Tanácsa választja meg, 3 tagját az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja, elnökét pedig a Karok által választott tagok közül a rektor nevezi ki, 3 évre. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság határozatképes, ha legalább 6 tagja van jelen. Az EHÖK képviseletének mértéke mindenkor legalább egyharmad. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.04.05.