Pénzügyi és Számviteli Iroda

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 4.5. emelet

TELEFON

+36 (1) 666-5630

A Pénzügyi és Számviteli Iroda látja el az Egyetem gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartási, könyvvezetési, pénzforgalom lebonyolítási és adatszolgáltatással összefüggő feladatokat.   Feladatai különösen:
  1. bonyolítja az Egyetem Alapító Okirata szerinti tevékenységek pénzforgalmát, bizonylatolását, rögzíti azokat az integrált informatikai rendszerben,
  2. elkészíti az adóbevallásokat, az adók, vámok, illetékek elszámolásához szükséges analitikákat vezeti, azok befizetéséról gondoskodik,
  3. elvégzi a gazdasági események főkönyvi és analitikus könyvelését, a vagyontárgyak leltározását, a feleslegessé vált eszközök selejtezését,
  4. végrehajtja az időszaki és év végi főkönyvi elszámolási, zárási feladatokat, elkészíti az éves beszámolót (mérleget, eredménykimutatást), közreműködik a könyvvizsgálat lebonyolításában,
  5. közreműködik a gazdálkodást érintő egyetemi szabályzatok, utasítások, előterjesztések, adatszolgáltatások előkészítésében,
  6. közreműködik az Egyetem éves költségvetésének összeállításában, a keretgazdálkodás lebonyolításában,
  7. közreműködik az Egyetem gazdálkodásával összefüggő negyedéves, havi és ad hoc beszámolók, kuratóriumi adatszolgáltatások, vezetői döntéselőkészítő anyagok, elemzések összeállításában.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
irodavezető
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
főkönyvelő
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
gazdasági ügyintéző
Frissítve: 2023.05.31.