Műszaki és Üzemeltetési Iroda

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (KKK. 1.18.)

TELEFON

+36 (1) 666-5651

A Műszaki és Üzemeltetési Iroda biztosítja az Egyetem ingatlanjainak és azok alkotórészét, vagy tartozékát képező eszközöknek a működtetésével, fenntartásával, üzemeltetésével, pótlásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását. Feladatai különösen:
  1. koordinálja az Egyetem környezetvédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátását, közreműködik a biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetésében, folyamatos ellenőrzésében és karbantartásában,
  2. biztosítja a vagyonvédelmet,
  3. ellátja a saját fenntartású tagkollégiumok üzemeltetéssel, karbantartással, javítással, portaszolgálattal összefüggő, valamint a közüzemi, energetikai és épületgépészeti feladatait,
  4. állagmegóvási tevékenységet előír, ütemez, felügyel és ellenőriz, a saját erőforrásból megvalósítható feladatok tekintetében el is végzi ezeket,
  5. a hibabejelentő szolgálat segítségével feldolgozza a rendszerben rögzített hibákat, az iroda feladatait érintő bejelentéseket, megszervezi és elvégzi az ehhez kapcsolódó munkálatokat,
  6. irányítja az Egyetem energiagazdálkodását, biztosítja az Egyetem közműellátottságát, működteti és karbantartja az Egyetem közüzemi hálózatait,
  7. részt vesz az egyetemi, és az Egyetem területén külső partnerek által megtartott rendezvények előkészítésében, elvégzi kapcsolódó logisztikai, takarítási, műszaki ügyeleti feladatokat,
  8. üzemelteti a gépjárműparkot és intézi a hozzá kapcsolódó műszaki és hatósági ügyeket,
  9. teljes körűen üzemelteti és felügyeli az Egyetem üdülőit.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
irodavezető
titkárságvezető
műszaki ügyintéző
igazgatási ügyintéző
üzemeltetési csoportvezető
üzemeltetési csoportvezető
épületgépészeti üzemeltetési menedzser
üzemeltetési csoportvezető
üzemeltetési csoportvezető
üzemeltetési csoportvezető
üzemeltetési csoportvezető
villamos biztonsági szakértő
üzemeltetési csoportvezető
műszaki ügyintéző
műszaki ügyintéző
üzemeltetési menedzser
Frissítve: 2024.06.03.