Vagyongazdálkodási Iroda

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 4.5. emelet

TELEFON

+36 (1) 666-5755

A Vagyongazdálkodási Iroda biztosítja az Egyetem zavarmentes oktatási és üzemeltetési tevékenységéhez szükséges árukat, anyagokat, berendezéseket, eszközöket és szolgáltatásokat, valamint biztosítja az állami és egyetemi vagyonnal való felelős gazdálkodást.
Feladatai különösen:
  1. a beérkező igények szerint, a beszerzési szabályzattal összhangban tervezi, előkészíti és lebonyolítja az Egyetem beszerzési folyamatait, végrehajtja a beszerzéseket,
  2. szakmai támogatást nyújt a beszerzésekkel kapcsolatban az Egyetem szervezeti egységeinek,
  3. kezeli és nyilvántartja a beszerzésekhez kapcsolódó iratokat és dokumentumokat,
  4. ellátja az EOS-rendszer beszerzési moduljának fejlesztésével, valamint a szakmai üzemeltetéssel összefüggő feladatokat,
  5. összeállítja és aktualizálja az Egyetem beszerzési-, illetve vagyongazdálkodási tervét,
  6. az Egyetem kezelésében lévő állami vagyon kapcsán rendszeres adatszolgáltatást végez a tulajdonosi joggyakorló, illetve eseti adatszolgáltatást az Egyetem fenntartója részére,
  7. ellátja az egyetemi vagyon értékesítésével kapcsolatos pályáztatási, adminisztratív feladatokat.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
beszerzési referens
beszerzési referens
beszerzési referens
beszerzési referens
beszerzési referens
beszerzési referens
beszerzési referens
Frissítve: 2023.05.30.