Bér- és Munkaügyi Iroda

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 4.5. emelet

TELEFON

+36 (1) 666-5639

A Bér- és Munkaügyi Iroda látja el az bérek és egyéb juttatások számfejtésével, illetve a személyi jövedelemadóval összefüggő munkáltatói feladatokat, valamint a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaügyi teendőket.
Feladatai különösen:
 1. ellátja a személyi jellegű kifizetések, a társadalombiztosítási ellátások, a személyi jövedelemadó és járulékok elszámolásának teljes körű adminisztrációját és ellenőrzését, illetve az bérek számfejtésével kapcsolatos feladatokat,
 2. közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések adminisztrációjában,
 3. teljes körűen intézi a cafeteriaval és egyéb juttatásokkal kapcsolatos ügyeket,
 4. ellátja a munkaviszony és a hallgatói munkaszerződéses jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat – a toborzás és kiválasztás feladatainak kivételével,
 5. vezeti és karbantartja a munkaviszonnyal és hallgatói munkaszerződéssel kapcsolatos személyügyi nyilvántartásokat, nyilvántartást vezet az munkaköri leírásokról,
 6. ellátja a kiszámítható szakmai előmenetellel és teljesítményértékeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
 7. közreműködik a külső és belső adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítésében, illetve a szervezetektől beérkező eseti és rendszeres adatszolgáltatási igények teljesítésében,
 8. vezeti az utazási igazolványok nyilvántartását, kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat,
 9. vezeti a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek nyilvántartását, tárolja a vagyonnyilatkozatokat és koordinálja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 10. koordinálja az Egyetem által alkalmazott munkaügyi iratminták elkészítését és folyamatos aktualizálását a Rektori Hivatal közreműködésével,
 11. a munkaügyi feladatokkal kapcsolatban szakmai tanácsadást biztosít a szervezeti egységek részére.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
gazdasági ügyintéző
igazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
gazdasági ügyintéző
igazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
Frissítve: 2023.05.30.