Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság az Egyetem olyan testülete, amely az etikai normák érvényesítésével fenntartja az intézmény szakmai és intézményi integritását, illetve állást foglal az etikai szempontból megítélhető vitás helyzetekben. Az Etikai Bizottság 3 fő oktató, 2 fő hallgató és 1 fő nem oktató képviselőből áll. A Bizottság oktató képviselőit a rektor, hallgató tagjait az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, nem oktató képviselőjét pedig a kancellár delegálja, három éves időtartamra. Az Etikai Bizottság elnökét és titkárát a testület maga választja meg tagjai közül.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.04.03.