Etikai Bizottság

Az Egyetem az etikai normák érvényesítését vitás helyzetekben az Egyetemi Etikai Bizottság útján gyakorolja.

Az Etikai Bizottság az etikai szempontból megítélhető vitás helyzetekben foglal állást, és ezzel segíti a konfliktusok feloldását. Az Etikai Bizottság elsődleges célja, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel az Etikai Kódexben rögzítetteket és az egyetemi élet gyakorlatát összhangba hozza.

Az Etikai Bizottság 3 fő oktató, 2 fő hallgató és 1 fő nem oktató szavazati joggal rendelkező képviselőből áll. A Bizottság munkavállaló képviselőit a rektor, hallgató tagjait pedig az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja három éves időtartamra.

Az Etikai Bizottság többségi szavazással választ elnököt és titkárt tagjai közül.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.07.18.