Esélyegyenlőségi Bizottság - munkavállalók részére

Az Esélyegyenlőségi Bizottság az Egyetem esélyegyenlőséget megteremtő döntéseit előkészítő, konzultatív, javaslattevő, illetve tanácsadó testülete. Az Esélyegyenlőségi Bizottságnak négy tagja van:
  • az oktatók, kutatók, tanárok képviselője,
  • az oktatást segítő munkakörben foglalkoztatottak képviselője,
  • az FDSZ intézményi szervezetének képviselője
  • az EHÖK képviselője.
Az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét a Bizottság választja tagjai közül. Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladat-és hatáskörei különösen:
  1. az Egyetem működésében figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, javaslatokat tesz a férfiak és nők arányos képviseletének elérésére
  2. ellenőrzi az arányos képviselet kialakítása érdekében tett intézkedések eredményességét
  3. feltárja a megkülönböztetés megnyilvánulásait, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket
  4. figyelemmel kíséri a fogyatékkal élő egyetemi polgárok esélyegyenlőségének javítása érdekében tett intézkedések végrehajtását, szükség esetén ilyen intézkedésekre javaslatot tesz
  5. figyelemmel kíséri a nagycsaládos, gyermeküket egyedül nevelő, vagy kisebbséghez tartozó munkavállalók esélyegyenlőségének megvalósulását, javaslatot tesz a Szenátusnak az esetleges hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére,
  6. évenként felülvizsgálja az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervét.
Frissítve: 2021.08.05.