Egyetemi Fegyelmi Bizottság

A Kari Fegyelmi Bizottságok és az Egyetemi Fegyelmi Bizottság az Egyetem olyan testületei, amelyek fegyelmi jogkört látnak el abban az esetben, ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi. Az Egyetemi Fegyelmi Bizottság másodfokon gyakorolja a fegyelmi jogkört, első fokon a Kari Fegyelmi Bizottság az illetékes. Az Egyetemi Fegyelmi Bizottság 2 fő oktatóból és 1 fő hallgatóból áll. Az Egyetemi Fegyelmi Bizottság hallgató tagját az Egyetemi Hallgató Önkormányzat delegálja, oktató tagjait, illetve elnökét a rektor jelöli ki. Kari vagy Egyetemi Fegyelmi Bizottság tagjaként nem járhat el az a személy, aki az eljárás alá vont hallgató hozzátartozója, vagy akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2021.08.05.