Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga

A KÉPZÉSRŐL

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására; ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire; jártasságot szereznek a konfliktuskezelés, stresszkezelés területén; alkalmasak a vizsgák tervezési és szervezési feladatok ellátására.

KINEK AJÁNLJUK?

A 2006. előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettségűek számára, és a 2006. előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevéllel, illetve 2006. utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevéllel (bármely szakképzettséggel) rendelkező számára.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Nincs

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Vizsgaelnöki feladatok ellátásár ellátó munkakörökben köznevelés, közoktatás intézményeiben.

FŐBB TANTÁRGYAK

A közigazgatási vezetési ismeretek, államháztartási ismeretek; az integráció és szegregáció kérdései; a pedagógus a nevelési oktatási szervezetében; sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása; vizsgaelnöki feladatokra felkészítés

SPECIALIZÁCIÓK

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Makó Ferenc
mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2023.04.21.