Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga

A KÉPZÉSRŐL

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására; ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire; jártasságot szereznek a konfliktuskezelés, stresszkezelés területén; alkalmasak a vizsgák tervezési és szervezési feladatok ellátására.

KINEK AJÁNLJUK?

A 2006. előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettségűek számára, és a 2006. előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevéllel, illetve 2006. utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevéllel (bármely szakképzettséggel) rendelkező számára.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Vizsgaelnöki feladatok ellátásár ellátó munkakörökben köznevelés, közoktatás intézményeiben.

FŐBB TANTÁRGYAK

A közigazgatási vezetési ismeretek, államháztartási ismeretek; az integráció és szegregáció kérdései; a pedagógus a nevelési oktatási szervezetében; sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása; vizsgaelnöki feladatokra felkészítés

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Makó Ferenc
mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2023.07.19.