Villamosmérnöki (magyar nyelven) Villamosmérnöki (angol nyelven)

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően az alapfokozatú villamosmérnök szakképzettség birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (specializációban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Automatizálási (nappali. levelező munkarend)
Infokommunikációs technológiák (nappali, levelező munkarend)
Információ-technológia (Alba Regia Műszaki Karon, nappali munkarend)
Mikroelektronika és technológia (nappali, levelező munkarend)
Műszer-automatizálás (nappali, levelező munkarend)
Villamos-energetika (nappali, levelező munkarend)

KINEK AJÁNLJUK?

Mindazon személyek részére ajánljuk, akik a villamosmérnöki szakma területén fejlesztési vagy üzemeltetési területekkel szeretnének foglalkozni, illetve már más szakmai területen (pl. mechatronika, biztonságtechnika vagy műszaki informatikai területen) diplomát szereztek, de szakmájuk gyakorlásához mélyen villamosmérnöki ismeretekre is szükségük van.

Akinek fontos az eredményorientált mérnöki gondolkodás, az eszköz és gyártásfejlesztés. Elkötelezetten érdeklődik a gyengeáramú analóg és digitális eszközök, a mikrokontrollerek, mikroprocesszorok, programozható analóg és digitális áramkörök alkalmazása, fejlesztése, a gyártásautomatizálás, a robotika iránt. Meg kívánja tanulni a számítógép működését, alkalmazhatóságának lehetőségeit a szimuláció, a fejlesztés, a gyártástámogatás és mérés területén.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

 • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

 • Angol
 • Magyar

MUNKAREND

 • Levelező
 • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzés lehetősége: A duális képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, az egyetem és valamely cég (gazdasági társaság, vállalat, intézmény) valamint a hallgató szerződéses együttműködésében megvalósuló közös képzés a cég elvárásainak legjobban megfelelő szakemberek kibocsátása érdekében. A duális képzés feltételeit az egyetem és a cég, valamint a cég és a hallgató közötti szerződések tartalmazzák. Kooperatív képzés lehetősége: A kooperatív képzés az egyetem nappali munkarendű alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév
-nappali munkarend:  2490 óra
-levelező munkarend: 844 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Alba Regia Műszaki Kar
 • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
 • Budapest
 • Székesfehérvár

FINANSZÍROZÁSI FORMA

 • Állami ösztöndíjas
 • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Energetika, járműgyártás, világítástechnika, villamos hajtások, általános gyártásautomatizálás, telekommunikáció, orvostechnika, gyártási folyamatok során történő tesztelés, beágyazott rendszerek általános alkalmazása, felügyeleti informatika és biztonságtechnika

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

villamosmérnöki mesterképzési szak,
tanári [mérnöktanár [elektrotechnika-elektronika]] mesterképzési szak

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Prof. Dr. Nemcsics Ákos, nemcsics.akos@kvk.uni-obuda.hu,
+36 (1) 666-5185 (1084 Budapest, Tavaszmező utca 15. TB.3.03

Prof. Dr. Györök György kari szakfelelős, gyorok.gyorgy@amk.uni-obuda.hu
+36 22 200 403, +36 22 200 495 (Székesfehérvár- Alba Regia Műszaki Kar)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/bsc/tantervek http://amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/19-villamosmernok-alapszak
Frissítve: 2022.11.29.