Világítástechnikai szakember/szakmérnök

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Az oktatás célja olyan világítástechnikai szakemberek/ szakmérnökök képzése, akik a továbbképzés során megszerzik a szak gyakorlati műveléséhez szükséges általános műveltséget, rendelkeznek műszaki intelligenciával, világítástechnikai, matematikai és informatikai műszaki ismeretekkel, valamint a korszerű ipar és szolgáltatók igényeinek megfelelő magas szintű szakismeretekkel.

A szakon elsajátított ismeretek, gyakorlati foglalkozásokon szerzett jártasságok, készségek birtokában alkalmasak a végzettek az alkotó munkára, s az alkotó mérnöki munkára.
A világítástechnikai szakmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a világítástechnika területén:
- világítástechnikai berendezéseket, rendszereket terveznek,
- ezek kialakításában monitorálási, minősítő, ellenőrző feladatköröket látnak el,
- részt vesznek gyártásukban, üzembe helyezésükben, üzemeltetésükben, illetve
- szervízelési, szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.

KINEK AJÁNLJUK?

Szakember képzés: A képzésre való jelentkezés feltétele legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevél a képzés honlapján részletesen felsorolt szakterületekről.

Szakmérnök képzés: A képzésre való jelentkezés feltétele alapképzési szakon (BSc) illetve főiskolai szakon szerzett mérnöki végzettség. A képzés ajánlott azoknak a mérnököknek, akik már a világítástechnika területén dolgoznak, vagy dolgozni kívánnak, és nem rendelkeznek kellő mélységű szaktudással ezen a területen.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
levelező munkarend: 336 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Molnár Károly Zsolt
tanársegéd
molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu
+36 (1) 666-5054
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Mikroelektronikai és Technológia Intézet
1084 Budapest, Tavaszmezű u. 15. B.fszt.9.
http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes/vilagitastechnikai
Frissítve: 2022.11.29.