Üzemmérnök-informatikus

A KÉPZÉSRŐL

A gyakorlatorientált üzemmérnök-informatikus képzés célja a mérnökinformatikus BSc képzéshez képest rövidebb idő alatt (6 félév) megszerezhető piacképes gyakorlati tudás megszerzése a hallgatók számára, ezáltal a hazai informatikus munkaerőpiacon egyre erősödő szakemberhiány csökkentése. További cél olyan informatikai üzemmérnökök képzése, akik képesek műszaki informatikai alkalmazások és informatikai infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és adott szoftver platformon történő fejlesztésére, valamint azok adat- és programrendszereinek megismerésére, továbbá az ezekhez kapcsolódó feladatok megoldása szempontjából releváns tudásra tegyenek szert.

A képzés során a természettudományos alapismeretekhez képest nagyobb hangsúly helyeződik a gyakorlati órákra és a projektmunkákra. A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél (így a kooperatív képzés keretein belül) vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.

Specializációk:
* Szoftvertervezés- és fejlesztés,
* Kiberbiztonság.

KINEK AJÁNLJUK?

akik gyakorlatorientált, tesztelő, rendszerüzemeltető vagy programozói munkakört kívánnak betölteni

KÉPZÉSI TERÜLET

informatika

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor of profession, rövidítve: BProf)

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

IT szektor, informatikusi munkakör (programozó, rendszerüzemeltető, tesztelő)

FŐBB TANTÁRGYAK

SPECIALIZÁCIÓK

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Neumann János Informatikai Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév
2310 óra

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

utolsó két félévben mintatanterv szerint történik

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Szabó-Zsidai Krisztina
szabo-zsidai.krisztina@nik.uni-obuda.hu
+36 (1) 666 5555

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Frissítve: 2022.11.29.