Szervezetfejlesztő tréner

A KÉPZÉSRŐL

Célunk a folyamatosan változó gazdasági és piaci környezet változásaihoz igazodóan, olyan szakemberek képzése, akik felismerik és tudomásul veszik az emberi erőforrások felértékelődésének megváltozhatatlan tényét. Ebben a helyzetben a munkaerő képzése, mint a megtartás egyik eszköze, kiemelten fontos területté vált. A képzések szervezése és megtartása, mind a menedzsment tagjainak, mind az ezzel foglalkozó szakembereknek olyan feladatot jelent, ahol a naprakész módszertani ismeretek, a hatás kiváltásának képessége, a tárgyi tudás nélkülözhetetlen. A kompetencia fejlesztést olyan embereknek kell végezniük, akik képesek a fentiek biztos, gyakorlati jellegű alkalmazására. Ezt ma már nem csak a piaci igények, de a jogszabályi előírások is megkövetelik. Képzésünkön, a fentieknek megfelelő szemlélettel, gyakorlatorientáltan, a tréningek világában mozgó oktatók bevonásával, valós körülményeket teremtve tanítunk.

KINEK AJÁNLJUK?

A képzésben a legalább BSC vagy ezzel egyenértékű diplomával rendelkezők vehetnek részt. A képzést azoknak ajánljuk, akik már terepen dolgoznak, vezetői, tréneri munkakörben és meglévő tudásukat, tapasztalatukat szakirányú oklevéllel is megerősítenék. Másrészt annak, aki hiszi és tudja, hogy más emberekkel foglalkozni, őket tanítani, motiválni, befolyásolni hatalmas felelősség, és ezt csak megfelelő szakmai ismerettel és tanult kompetenciákkal rendelkező személy végezheti eredményesen.

KÉPZÉSI TERÜLET

gazdaságtudományok

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Szervezetfejlesztő, tréner, tanácsadó, vezetői munkakörben

FŐBB TANTÁRGYAK

Személyiségpszichológia, szociálpszichológia, oktatáslélektan, a tréneri mesterség

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Székesfehérvár

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Alba Regia Műszaki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

3 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Fejes Gábor Richárd, Máténé Varjú Edit
fejes.gabor@amk.uni-obuda.hu, varju.edit@amk.uni-obuda.hu
+36 22 200 422
Frissítve: 2023.12.19.