Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá a résztvevők.

KINEK AJÁNLJUK?

Pályaorientációt oktató pedagógusoknak, pályaorientációs tanácsadó szakembereknek, szaktanácsadóknak.
Pedagógus-minősítésre készülő tanároknak.
Pedagógiai Oktatási Központok munkatársainak.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
levelező munkarend: 360 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
+ 36 (1) 666-5338
+ 36 (30) 753-3538
http://tmpk.uni-obuda.hu/palyaorientacio_levelezo-tajekoztato.php
Frissítve: 2022.11.29.