Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A KÉPZÉSRŐL

Célunk olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

KINEK AJÁNLJUK?

Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevéllel rendelkezők számára.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Köznevelési, közoktatási, oktatás-támogató és nevelés-tanácsadó szervezeteknél.

FŐBB TANTÁRGYAK

Alkalmazott pszichológia; pályaorientáció elmélete; pályaorientáció módszertana; a munka világának megismerése, munkaerő-piaci ismeretek

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Makó Ferenc
mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2023.07.19.